ZDRAVÉ STRÁNKY s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina


IČO: 45 599 963 DIČ: 2023054088 IČ DPH: SK2023054088
Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti
Číslo povolenia: 3183/2015/OZ vydané ŽSK, právoplatné 10.4.2015
Kód poskytovateľa: P08607134301