Obchodné podmienky

E-shop www.zdravestranky.sk sa prioritne zaoberá internetovým predajom zdravotníckych pomôcok. Týmito obchodnými podmienkami sa riadia obchodné vzťahy, ktoré vzniknú na základe spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba – nepodnikateľ.

1. Identifikácia predávajúceho

ZDRAVÉ STRÁNKY s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina, zapísaná v OR OS Žilina, Odd.: Sro, Vl.č. 53023/L, Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti: Číslo povolenia: 3183/2015/OZ vydané ZSK, právoplatné 10.4.2015, Kód poskytovateľa: P08607134301, IČO: 45 599 963, DIČ: 2023054088, IČ DPH: SK2023054088, Číslo účtu: SK15 0200 0000 0027 6279 9655, Odborný zástupca: Mgr. Jaroslava Vidrová, Telefón: 00421 415 071 010, Fax: 00421 415 071 030, E-mail: info@zdravestranky.sk

Názov výdajne zdravotníckych pomôcok:

Zdravotnícke pomôcky, Štrková 8, 011 96 Žilina, Pracovník výdajne: Jaroslava Vidrová, Telefón: 0421 415 071 041, Fax: 00421 415 071 030, E-mail: info@zdravestranky.sk

Orgán dozoru: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel. č. 00421 250 701 111, E-mail: sukl@sukl.sk

2. Identifikácia kupujúceho

 • pre uzatvorenie obchodu je nevyhnutné v zákazníckom formulári v module „ Košík“ vyplniť povinné polia označené (*)
 • kupujúci vyplňuje osobné údaje: meno, priezvisko, ulica, mesto, PSČ, e-mail, telefón.

3. Registrácia kupujúceho

 • tovar môže nakupovať registrovaný, ale aj neregistrovaný kupujúci. Vyplnením registrácie súhlasíte so spracovaním Osobných údajov na účely registrácie. V prípade, že si žiadate registráciu zrušiť, konaktujte nás na tejto adrese info@zdravestranky.sk
 • registrácia sa vykonáva cez modul „Prihlásiť sa“ a kupujúcemu je pridelený jeho účet
 • meno a heslo si generuje kupujúci sám
 • zabudnuté heslo si kupujúci obnoví cez záložku „Obnoviť heslo“
 • výhody registrácie:
  a) podrobný prehľad o objednávkach, faktúrach, dodacích listoch, expedícii, zárukách, reklamáciách, platbách, nedodanom tovare, vyfakturovanom tovare
  b) strážny pes -
  možnosť sledovať zvolenú cenovú úroveň a dostupnosť tovarov
  c) možnosť vytvoriť reklamačný zápis
  d) manažovanie vlastného profilu, adries, prístupových údajov.

4. Kvalita tovaru a služba kupujúcemu

 • kvalita a parametre tovaru sú riadne popísané na webovej stránke predávajúceho
 • tovar je dodávaný zákazníkovi podľa platnej legislatívy v Slovenskej republike
 • kupujúci má k dispozícii na stiahnutie návody na obsluhu, katalógové listy, karty
 • vo výdajni zdravotníckych pomôcok, alebo cez kontaktný telefón, e-mail, kupujúci dostane všetky odborné konzultácie týkajúce sa liečby, kvality, bezpečnosti, nehôd, príhod alebo zlyhaní k objednaným zdravotníckym pomôckam, ktoré sú predmetom internetového výdaja
 • čas poskytovania konzultácií je uvedený na webovej stránke v záložke „Kontakty“.

5. Spôsob objednávania tovaru:

 • tovar sa objednáva cez modul „Košík“, v ktorom je uvedený prehľad objednaného tovaru, počet, jednotková cena, celková cena položiek a objednávky
 • v objednávke je potrebné vybrať spôsob dopravy, platby a určiť dodaciu adresu
 • objednávka je dokončená potvrdením zo strany kupujúceho, ktorý zároveň aj potvrdzuje, že bol oboznámený s týmito obchodnými podmienkami, týmto okamihom je uzavretá kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim
 • objednávke je priradené jedinečné číslo umožňujúce sledovanie chronologického priebehu vybavenia objednávky od dátumu jej prijatia po jej konečné vybavenie v zákazníckom účte kupujúceho, v objednávke sú uvedené kontaktné údaje zodpovednej osoby predávajúceho
 • kupujúci dostane od predávajúceho na kontaktný e-mail potvrdenie o prijatí objednávky.

6. Cena a poplatky

 • cena tovaru je daná pri jednotlivých tovarových položkách
 • výška poplatku za prepravné závisí od hodnoty objednávky a spôsobu jej úhrady nasledovne:
 • a) v prípade elektronickej úhrady platobnou kartou alebo prevodom na účet cez platobnú bránu GoPay je výška prepravného nasledovne: 3,70 € s DPH kuriérom Slovak Parcel Service (SPS) s dodaním na adresu v SR
  b) v prípade úhrady "na dobierku" tz. v hotovosti alebo kartou kuriérovi pri prevzatí zásielky je výška prepravného vrátane dobierečného nasledovne: 4,90 € s DPH kuriérom Slovak Parcel Service (SPS) s dodaním na adresu v SR
 • pri objednávke v hodnote nad 59,00 € s DPH je DOPRAVA ZDARMA za prepravu na území Slovenskej republiky
 • po odoslaní zásielky je zákazník informovaný o pohybe zásielky e-mailom a v deň dodania cez sms
 • obvykle je zásielka doručená v nasledujúci pracovný deň po odoslaní zásielky zo skladu
 • ak príjemcu kuriér nezastihne, doručuje v nasledujúci pracovný deň
 • pohyb zásielky je možné sledovať aj na webstránke kuriéra: www.sps-sro.sk/sk/Vnutrostatna-preprava/Pohyb-vnutrostatnej-zasielky.html

7. Spôsob platby

 • za tovar je možné platiť:
  a) prevodným príkazom - cez platobnú bránu GOPAY
  b) platobnou kartou - cez platobnú bránu GOPAY
  b) dobierkou - platba kuriérovi v mieste určenom kupujúcim v objednávke (hotovosť, platba kartou)
  c) v hotovosti - osobný odber vo výdajni zdravotníckych potrieb predávajúceho na adrese Štrková 8, 011 96 Žilina.

8. Termín dodania tovaru

 • pri tovarovej položke je uvedená dostupnosť tovaru:
  a) "na sklade" - tovar je na sklade a môže byť ihneď expedovaný
  b) "na ceste" - tovar je objednaný u nášho dodávateľa a čakáme na jeho dodanie
  c) "na objednávku" - tovar objednáme u nášho dodávateľa po prijatí objednávky od zákazníka (doba dodania sa môže líšiť v závislosti od dodávateľa, pre informáciu o dobe trvania dodania tovaru na sklad, sa prosím, informujte telefonicky, e-mailom alebo cez chat)
 • tovar je expedovaný zákazníkovi v čo najkratšej dobe (spravidla do 24 hodín po spracovaní objednávky doručenej do 13h. počas pracovných dní)
 • pracovníci obchodného oddelenia obratom po obdržaní objednávky informujú kupujúceho o predpokladanom termíne expedície objednaného tvaru, o prípadnom čiastkovom plnení, alebo o možnej náhrade za objednaný tovar
 • v prípade, že kupujúci nesúhlasí s termínom dodania tovaru, má nárok na stornovanie objednávky
 • stav vybavovania objednávky, predpokladaný termín dodania, termín expedície môže kupujúci sledovať vo svojom užívateľskom účte
 • informácie o expedícii a čase dodania tovaru sú poskytované prepravcom.

9. Spôsob dopravy a prevzatia tovaru

 • súčasťou zásielky je aj dodací list, faktúra s číslom objednávky, údajmi o tovare: názov, veľkosť balenia, počet balení, jednotková cena a celková cena zásielky
 • tovar je dodávaný doručovateľskou službou
 • kupujúci, alebo jeho splnomocnený zástupca protokolárne preberá tovar od kuriéra
 • kupujúci je povinný tovar pri preberaní riadne skontrolovať a v prípade jeho poškodenia spísať s kuriérom škodovú zápisnicu, pričom je oprávnený prebratie tovaru odmietnuť.

10. Vrátenie zdravotníckej pomôcky

 • zdravotnícku pomôcku možno vrátiť do 14 dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:
  a) poškodenú zdravotnícku pomôcku
  b) iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný
  c) zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie
  d) zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode
  e) zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.

 • vrátenie zdravotníckej pomôcky vybaví predávajúci výmenou vrátenej zdravotníckej pomôcky za sumu, ktorú objednávateľ za vrátenú zdravotnícku pomôcku zaplatil vrátane nákladov na doručenie zásielky
 • zdravotnícku pomôcku možno vrátiť na účel reklamácie odovzdaním vo výdajni zdravotníckych pomôcok predávajúceho, zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej vrátenú zdravotnícku pomôcku a písomnú informáciu o dôvodoch vrátenia predávajúcemu vo výdajni zdravotníckych pomôcok
 • po uplynutí tejto lehoty je možné vrátiť iba ten tovar, ktorý vykazuje známky poškodenia pri výrobe alebo vadu, na ktorú sa vzťahuje spotrebiteľská záruka
 • kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru (Pomôcka v sterilnom obale nesmie byť použitá a obal poškodený)
 • podmienkou prijatia takéhoto tovaru je aj zaslanie písomnej informácie o odstúpení od zmluvy (tlačivo TU) na reklamacie@zdravestranky.sk alebo poštou do 14 dní od prevzatia tovaru
 • zásielky na dobierku predávajúci nepreberá, pričom sa odporúča zásielku poistiť
 • predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu po obdržaní vráteného tovaru všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu.

11. Odstúpenie od zmluvy

 • v prípade, že sa jedná o iný tovar ako je zdravotnícka pomôcka, môže zákazník odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa dodania tovaru. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je zákazník povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy vyhlásením na tlačive TU
 • tlačivo môže zákazník zaslať e-mailom na adresu reklamacie@zdravestranky.sk alebo na korešpondenčnú adresu ZDRAVÉ STRÁNKY s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zákazník zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie. Po doručení odstúpenia od zmluvy a odoslaní tovaru na hore uvedenú adresu, bude zákazníkovi vrátená kúpna cena tovaru na bankový účet zákazníka, cez ktorý bola realizovaná platba za tovar a to najneskôr do 7 dní odo dňa, kedy bolo predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy a vrátený tovar. Odstúpenie od zmluvy zakladá povinnosť zákazníka v 14 dňovej lehote vrátiť tovar v rovnakom stave ako pri kúpe (nepoškodený, nerozbalený a úplný).
 • zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy:
  a)
  pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
  b) pri predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
  c) pri predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený
  d) pri predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom
  e) pri vykonaní naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré zákazník výslovne požiadal predávajúceho.

12. Novinky

 • kupujúcemu sú na jeho kontaktný e-mail zasielané informácie Novinky:
  a) o nových funkcionalitách na e-shope, o zmenách v obchodných podmienkach
  b) o nových službách a produktoch
  c) o zvýhodnených cenách vybraných produktov a marketingových akciách
 • súhlas na zasielanie Noviniek kupujúci potvrdzuje pri registrácii
 • žiadosť o skončenie zasielania "Noviniek" kupujúci pošle na info@zdravestranky.sk

13. Ochrana osobných údajov

 • predávajúci zaručuje, že všetky osobné údaje kupujúceho bude používať len pre jeho potrebu a že ich neposkytne v žiadnej podobe nikomu inému
 • informácie o kupujúcich sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi SR
 • kupujúci má právo kedykoľvek požiadať o vymazanie z databázy pre zasielanie marketingových informácií
 • žiadne údaje nie sú poskytované tretím osobám. Výnimku z tohoto ustanovenia tvoria externí dopravcovia, ktorým je na objednávke odovzdané iba nevyhnutné minimum údajov o kupujúcom slúžiace na bezproblémové doručenie tovaru
 • na bezpečnosť týchto údajov je kladený maximálny dôraz a sú zabezpečené proti odcudzeniu alebo inému zneužitiu
 • pri prenose dát ponúkame využitie bezpečnostného protokolu SSL (Secure Socket Layer)
 • viac o spracovávaní a ochrane osobných údajov nájdete TU

14. Alternatívne riešenie sporov (ARS)

 • ak sa kupujúci domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, alebo nie je spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, môže zaslať predávajúcemu žiadosť o nápravu na e-mailovú adresu reklamacie@zdravestranky.sk
 • ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne kupujúci nebude spokojný s riešením predávajúceho, kupujúci má na základe novelizovaného zákona č. 102/2014 a zákona č. 391/2015Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov
 • zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je na: www.mhsr.sk , adresa na podávanie podaní na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk, alebo prostredníctvom platformy Webgate .

15. Záverečné ustanovenia

 • tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti a účinnosti dňom 3.7.2017
 • zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ
 • na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, vyhláškou č. 21/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie, zákona č. 362/ 2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok predávajúceho - spoločnosti ZDRAVÉ STRÁNKY s.r.o., so sídlom Štrková 8, 011 96 Žilina, IČO: 45 599 963, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 53023/L (ďalej len "predávajúci"), a upravuje zodpovednosť predávajúceho za vady, záruky, podmienky a spôsob reklamácie tovaru nadobudnutého kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu.

II. PRÁVO NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Ak sa vyskytne u tovaru vada, za ktorú zodpovedá predávajúci, vzťahuje sa naň záruka, má kupujúci právo vadu reklamovať pre rozpor s kúpnou zmluvou. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevziať tovar, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady. Kupujúci je povinný vadu tovaru reklamovať bez zbytočného odkladu po jej zistení písomne u predávajúceho, pričom v reklamácii uvedie najmä svoje identifikačné údaje (obchodné meno, sídlo, IČO, fyzická osoba meno, priezvisko, adresu na doručenie), emailovú adresu, telefónne číslo, dátum reklamácie, označenie reklamovaného tovaru, katalógové číslo, šarža, množstvo, popis vady tovaru a ako sa prejavuje, požadovaný spôsob vybavenia reklamácie v zmysle tohto reklamačného poriadku. Reklamáciu si môže registrovaný kupujúci na www.zdravestranky.sk uplatniť aj pod svojim kontom v záložke "Vytvoriť reklamačný zápis" a sledovať stav vo vybavení reklamácie cez záložku "Reklamácie". Kupujúci je povinný skladovať tovar predpísaným spôsobom, používať tovar na účely, na ktoré je určený a v súlade s návodom na jeho použitie, umožniť predávajúcemu vykonať kontrolu predpísaných postupov skladovania a používania tovaru.

III. ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA

 • Predávajúci zodpovedá za vady tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim a za vady tovaru, ktoré sa prejavia po prevzatí tovaru, v záručnej dobe.
 • Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ak:
  a) kupujúci spôsobil vadu tovaru sám napríklad nesprávnym skladovaním, používaním
  b) kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru
  c) boli porušené ochranné plomby na tovare
  d) boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí
  e) ak sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti. Dĺžka záručnej doby tovaru je daná výrobcom.

IV. PRÁVA KUPUJÚCEHO

 1. Nároky z vád tovaru sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. Voľba medzi nárokmi patrí kupujúcemu len vtedy, ak ju oznámi predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád (reklamácií) alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení a uplatnený nárok už kupujúci nemôže meniť bez súhlasu predávajúceho.
 2. Ak je dodaním tovaru zmluva porušená podstatným spôsobom, môže kupujúci požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho množstva, požadovať odstránenie právnych vád, alebo požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú opraviteľné, alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy.
 3. Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny.
 4. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 15.1.2018. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je aj reklamačný poriadok. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny nesmú porušiť alebo obmedziť práva kupujúceho poskytnuté v čase uzavretia kúpnej zmluvy.

V Žiline dňa 21.10.2020 Zdravé stránky s.r.o. .