Ostatné rôzne pomôcky0,-
9,-
0
9
0
9
1kx4ugbkwhg1qgjt