Oblečenie - pacienti0,-
1,-
0
1
0
1
nufqhdpg0gf4vt79