Krytie prístrojov a nástrojov0,-
189,-
0
189
0
189
5n08dxmsq9q5rghv