Krytie prístrojov a nástrojov0,-
189,-
0
189
0
189
m7157p7wj7jtu4hs