Krytie prístrojov a nástrojov0,-
189,-
0
189
0
189
48gk2nurt0qr0e3c