Krytie prístrojov a nástrojov0,-
189,-
0
189
0
189
3vspa918sumpgd3j