Krytie prístrojov a nástrojov0,-
189,-
0
189
0
189
1h1jk28tr4gn93rb