Krytie prístrojov a nástrojov0,-
194,-
0
194
0
194
mepdhj5u6a1hcr1u