Krytie prístrojov a nástrojov0,-
194,-
0
194
0
194
h5pb9rdfxtwfxjdh