Podpätok pod sadru0,-
7,-
0
7
0
7
tbbpxd4qh7npfqcv