Obväzy a pomôcky na pevnú fixáciu0,-
1,-
0
1
0
1
0v0g9997c3fqewhf