Novinky a aktuality

28. 01. 2020
Ako a prečo si umývať a dezinfikovať ruky?

Šíreniu a vzniku prenosných infekcií možno účinne a najjednoduchšie zabrániť dôkladným umývaním rúk. Umývaním rúk totiž možno predchádzať rôznym respiračným ochoreniam, ale i hnačkovým ochoreniam a vírusovej hepatitíde typu A (choroba špinavých rúk).

(zdroj: https://draxe.com)

Aké sú pravidlá umývania rúk

Pravidlá umývania rúk sú jednoduché. Dôležité je použiť mydlo, najlepšie tekuté v chránenej dávkovacej nádobe. Ruky je dôležité navlhčiť teplou vodou, poriadne ich mydliť a nakoniec dôkladne opláchnuť. Celá procedúra by mala trvať 40 až 60 sekúnd.

K mechanickému čisteniu rúk treba pristupovať zodpovedne a nevynechať žiadnu časť dlane, chrbát rúk, priestor medzi prstami aj pod nechtami. Najlepšie je po umytí použiť jednorazovú utierku alebo čistý uterák. Ruky je vhodné umývať bez prsteňov, náramkov či hodiniek. Ak nie je dostupná čistá tečúca voda a mydlo, treba použiť dezinfekčný prostriedok na alkoholovej báze. Celá procedúra by mala trvať 20 až 30 sekúnd.

Kedy je potrebné umývať si ruky

 • po každom návrate domov (do práce…) z vonkajšieho prostredia
 • pred a po návšteve nemocnice, lekára
 • po ceste v prostriedkoch hromadnej dopravy
 • pred, počas a po príprave jedla
 • pred konzumáciou jedla
 • po každom použití toalety
 • pred manipuláciou s bábätkom a po výmene znečistenej plienky
 • po manipulácii so zvieratami a ich krmivom
 • po manipulácii s odpadom a odpadovým košom
 • po vyčistení nosa, kašlaní a kýchaní – pri kašli a kýchaní si ústa nemožno zakrývať dlaňou, dôležité je použiť vreckovku, ktorú treba ihneď po použití zahodiť do koša
 • počas choroby
 • pri akomkoľvek pocite nečistých rúk

Ako si správne umývať ruky pod tečúcou vodou

 • navlhčíme si ruky teplou vodou a naberieme si dostatočné množstvo mydla
 • ruky si potierame spôsobom dlaň o dlaň, potom pokračujeme preložením dlane pravej ruky na chrbát ľavej ruky s čistením vnútorných strán prstov a potom opačne
 • trením si čistíme spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a potom opačne, následne si uzavrieme prsty jednej ruky do dlane a potierame si ich oproti druhej dlani
 • nasleduje čistenie ľavého palca krúživým pohybom pravou rukou a potom opačne
 • ľavú dlaň si čistíme krúživým pohybom spojenými prstami pravej ruky a potom opačne
 • ruky si opláchneme vodou, dôkladne si ich utrieme jednorazovou utierkou alebo čistým uterákom
 • utierkou či uterákom potom zastavíme tok vody


Zdroj: http://www.uvzsr.sk/

Ako si správne dezinfikovať ruky s použitím dezinfekčného prostriedku na báze alkoholu

 • naberte plnú dlaň dezinfekčného prostriedku a naneste na celý povrch rúk
 • pokračujte preložením dlane pravej ruky na chrbát ľavej ruky s čistením vnútorných strán prstov a potom opačne
 • ďalej si čistite trením spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a potom opačne
 • prsty jednej ruky uzavrite do druhej dlane a potierajte oproti druhej dlani
 • krúživým pohybom si čistite ľavý palec pravou rukou a potom opačne
 • spojenými prstami pravej ruky čistite krúživým pohybom ľavú dlaň a potom opačne
 • akonáhle ruky vyschnú, sú vydezinfikované

Zdroj: http://www.uvzsr.sk/

Prevencia pred novým koronavírusom

Ako vzniká mozgová príhoda a ako jej predchádzať?

Pohybom k zdraviu
II.

Facebook Zdrave stranky Video navody na youtube Zdrave stranky

28. 01. 2020
Prevencia pred novým koronavírusom

Koronavírus (CoV) je rodina vírusov, spôsobujúcich ochorenie siahajúce od bežného prechladnutia až po závažnejšie ochorenia, ako je napríklad respiračný syndróm a ťažký akútny respiračný syndróm. Nový koronavírus (nCoV) je nový kmeň, ktorý nebol u ľudí predtým identifikovaný. Potvrdlio sa, že koronavírus sa prenáša medzi zvieratami a ľuďmi.

(zdroj: www.nst.com.my)

Bežné príznaky infekcie zahŕňajú respiračné príznaky, horúčku, kašeľ a dýchacie ťažkosti. V závažnejších prípadoch môže infekcia spôsobiť zápal pľúc, závažný akútny respiračný syndróm, zlyhanie obličiek alebo dokonca smrť.

Štandardné odporúčania na zabránenie šírenia infekcie zahŕňajú pravidelné umývanie rúk, zakrývanie úst a nosa pri kašli a kýchaní, dôkladné varenie mäsa a vajec. Vyvarovanie sa úzkeho kontaktu s každým, kto má príznaky respiračného ochorenia, ako je kašeľ a kýchanie.

(zdroj: www.hamiltonhealthsciences.ca)

Štandardné odporúčania WHO (Svetová zdravotná organizácia):

 • Ruky často čistite drhnutím rúk alebo použitím mydla na báze alkoholu
 • Pri kašľaní a kýchaní zakryte ústa a nos ohnutým lakťom alebo tkaninou - tkaninu ihneď vyhoďte a umyte si ruky
 • Vyhnite sa úzkemu kontaktu s každým, kto má horúčku a kašeľ
 • Ak máte horúčku, kašeľ a ťažkosti s dýchaním, vyhľadajte včas lekársku starostlivosť
 • Pri návšteve trhov s predajom zvierat, v oblastiach v ktorých sa v súčasnosti vyskytujú prípady nového koronavírusu, je nutné sa vyvarovať priamemu nechránenému kontaktu so živými zvieratami a povrchmi

Odpovede na otázky koronavírusu svetovou zdravotníckou organizáciou:

Jedná sa o rovnaký vírus, akým je vírus SARS?

Nie, koronavírus je z rovnakej rodiny vírusov ako SARS ale nie je to ten istý vírus.

Ako veľmi je nebezpečný koronavírus?

Podobne ako pri iných respiračných chorobách, infekcia 2019-nCoV môže spôsobiť mierne príznaky, vrátane nádchy, bolesti v krku, kašeľ a horúčka. Príznaky môžu byť ale i závažnejšie a mať za následok zápal pľúc alebo dýchacie ťažkosti. Zriedkavejšie môže byť choroba fatálna. Zdá sa, že starší ľudia a ľudia s už existujúcimi zdravotnými problémami (ako sú cukrovka a srdcové choroby) sú zraniteľnejšími.

Môže dôjsť k nakazeniu od domáceho miláčika?

Nie, v súčasnosti neexistuje žiadny dôkaz o tom, že domáce zvieratá, ako sú mačky a psy, boli nakazené alebo šírili vírus.

Je potrebné nosiť rúško na ochranu či prevenciu?

Nosenie rúška môže pomôcť obmedziť šíreniu ochorení dýchacích ciest. Samotné rúško však nezaručuje zastavenie infekcií a malo by sa kombinovať s ďalšími preventívnymi opatreniami vrátane hygieny rúk a dýchacích ciest.

Je bezpečné prijímať balíky z číny a ostatných nakazených oblastí?

Áno, je to bezpečné. Ľudia, preberajúci zásielku z týchto oblastí, nie sú vystavení riziku vzniku koronavírusu. Zo skúseností s inými koronavírusmi vieme, že tieto typy vírusov neprežívajú dlho na objektoch, ako listy alebo balíky.

Sú antibiotiká vhodé pre prevenciu a liečenie vírusu?

Nie, antibiotiká nie sú učinné proti vírusom, pôsobia iba na bakteriálne infekcie. Nový koronavírus je vírus, a preto by sa antibiotiká nemali používať ako prostriedok prevencie alebo liečby.

Zdroj: www.who.int

Ako a prečo si umývať a dezinfikovať ruky?

Ako vzniká mozgová príhoda a ako jej predchádzať?

Pohybom k zdraviu
II.

Facebook Zdrave stranky Video navody na youtube Zdrave stranky

13. 12. 2019
Ako vzniká mozgová príhoda a ako jej predchádzať?

Ako vzniká krvná zrazenina?

Fibrilácia predsiení je najčastejšou srdcovou arytmiou v kardiológii. Arytmia predsiení vzniká v ľavej predsieni srdca. Kým normálny úder srdca vzniká v jednom bode, v takzvanom uzle, pri arytmii predsiení tieto impulzy vznikajú na troch až štyroch miestach naraz, nekoordinovane a vlny elektrických impulzov sa v ľavej predsieni prelievajú, miešajú a nepravidelne sa prenášajú na komory srdca. V dôsledku nepravidelnej činnosti srdca môže dôjsť k vzniku krvnej zrazeniny v srdci, ktorá putuje zo srdca, najčastejšie do mozgu. Dochádza tak k upchatiu cievy v mozgu a k vzniku mozgovej porážky. Pri normálnom rytme srdca je činnosť srdcových komôr pravidelná a pokojná. Pri fibrilácii predsiení je ich činnosť veľmi nepokojná, chaotická.

Najčastejšie príznaky fibrilácie predsiení

U mladších ľudí sa fibrilácia predsiení častejšie prejavuje náhlym búšením srdca, celkovou slabosťou, niekedy až pocitom na omdletie. Srdce "beží" rýchlo a nepravidelne, akoby "preskakuje". Tento stav môže aj sám odznieť a nevyžaduje žiadnu liečbu, väčšinou však dovedie človeka k lekárovi, ktorý mu podá antiarytmikum (liek zastavujúce arytmiu) a ďalší záchvat fibrilácie sa opakuje napríklad až za dlhú dobu.

Srdcova aritmia

Naproti tomu u starších pacientov, ktorí sa už väčšinou so srdcom liečia (napr. vysoký krvný tlak, poruchy chlopní, ischemická choroba srdca - po prekonanom infarkte a pod.), môže prebiehať prvá fibrilácia predsiení úplne bez príznakov a môže ísť pritom o trvalú fibriláciu, ktorá chorého ohrozuje na živote. Deje sa to často, pretože výskyt tejto choroby stúpa s vekom a je teda u starších pacientov oveľa častejšie než v mladej populácii. Jednou z možností ako fibriláciu zachytiť sú pravidelné kontroly krvného tlaku, u lekára, v domácom prostredí možno využiť tlakomer s funkciou detekcie fibrilácia predsiení.

Ktorý prístroj dokáže detekovať predsieňovú fibriláciu srdca?

Poloprofesionálny tlakomer Rossmax X5BT, ktorý ako jediný na trhu dokáže zmerať atriálnu fibriláciu AFib (fibriláciu predsieni), jednu z najčastejších príčin mozgovej mŕtvice, je tou správnou voľbou z hľadiska prevencie či kontroly. Automatický tlakomer dokáže zmerať túto príčinu už počas prvého merania. Detekuje všetky formy srdcových arytmií: bežnú arytmiu ARR (nepravidelný srdcový tep), fibriláciu predsiení AFib a predčasnú srdcovú kontrakciu PC.

PARR technológia

Zabráňte riziku vzniku kardiochémie a mozgovej príhody pomocou včasnej detekcie predsieňovej fibrilácie, predčasnej kontrakcie srdca, tachykardie a bradykardie. Srdcové poruchy potrebujú lekársku starostlivosť, a preto má prvoradú dôležitosť včasná diagnostika. Technológia PARR detekuje arytmiu počas pravidelných kontrolovaní krvného tlaku bez ďalších užívateľských zručností, interakcie užívateľa a predĺženého merania.

Detekcia predsieňovej fibrilácie (AFib)

Horné komory srdca (atria) bijú nepravidelne, väčšinou rýchlo namiesto toho, aby účinne presunuli krv do komôr. Tento stav súvisí s vyšším rizikom srdcových krvných zrazenín, mozgovej príhody, srdcového zlyhania a iných komplikácií súvisiacich so srdcom. Približne 10% - 20% pacientov trpiacich ischemickou cievnou mozgovou príhodou tiež trpí fibriláciou predsiení.

Detekcia predčasných kontrakcií srdca (PC)

Mimoriadne abnormálne srdcové tepy vzniknuté buď v predsieňach (PAC), v komorách (PVC) alebo v uzlinách srdcovej vodivosti (PNC). Tieto extra tepy narúšajú pravidelný srdcový rytmus, niekedy spôsobujú v hrudníku palpitácie (napríklad vynechané údery). Môžu sa vyskytnúť jednorazovo alebo opakovane. Ak nie sú spojené so stresom, sú citlivým ukazovateľom pre možnosť ochorenia srdca, teda zvýšené ischemické riziko mozgovej príhody PC.


Prevencia pred novým koronavírusom

Ako vzniká mozgová príhoda a ako jej predchádzať?

Pohybom k zdraviu
II.

Facebook Zdrave stranky Video navody na youtube Zdrave stranky

11. 12. 2019
Pohybom k zdraviu II.

Nedávno sme sa zamerali na cvičenie doma, ktoré zvládne takmer každý. Vždy je však lepšie okysličiť bunky čerstvým vzduchom, pozrieť sa ako sa mení príroda, alebo sa len tak prejsť. Chôdza je zdravá a jednoduchá aktivita, avšak vo vyššom veku už to tak stopercentne nemusí byť ako predtým.

Tak si môžeme pomôcť vhodnými pomôckami, dnes už pomerne často vídanými aj v našich uliciach. Dá sa o ne oprieť, v prípade potreby na ne aj sadnúť, odvezú nákup z obchodu alebo časopis a okuliare k najbližšej lavičke. Chodítka a rolátory sa stávajú pre mnohých so zníženou pohyblivosťou rovnako dôležité ako okuliare na čítanie. Pomôžu keď treba, pričom nezavadzajú keď ich netreba.

Napríklad nnáročnou pomôckou je jednoduché chodítko s dvoma kolieskami. Je určené na pomalý presun krok za krokom a jeho použitie je vhodné do interiéru alebo na krátke vychádzky. V prípade potreby sa dá posadiť na sedadlo chodítka a chvíľku si oddýchnuť. Oceľový rám zabezpečí potrebnú stabilitu a nastaviteľné rukoväte zasa pohodlné používanie. Jednoduchšou verziou tohto chodítka je typ bez koliesok a sedadla - je z ľahkého hliníka, dá sa výškovo nastaviť a stabilitu mu zaručujú protišmykové nadstavce.

Pri skúmaní širšieho okolia bydliska oceníte pohodlie pri používaní rolátora. Táto pomôcka má podľa typu tri alebo štyri kolesá. S oboma typmi sa jednoducho manévruje, sú ľahké, majú anatomické a výškovo nastaviteľné rukoväte.

Pri chôdzi rolátor poskytne oporu pre každého, komu sa samostatne kráča ťažko. Dá sa s ním trénovať chôdza po úraze a zabezpečí potrebnú pohybovú aktivitu aj pre seniorov. V prípade únavy, alebo počas debaty so známym, je možné využiť na oddych integrované sedadlo, alebo sa v stoji jednoducho zaprieť do rukovätí. Stabilitu v takomto prípade zabezpečí ručná brzda.

Rolátory dobre poslúžia aj pri bežných pochôdzkach – odvezú nákup alebo knihy z knižnice v integrovanej taške alebo košíku a po návrate sa dajú zložiť a jednoducho odložiť. Tak pozrite, ako by sa Vám mohlo lepšie kráčať.

Chôdza je najprirodzenejší pohyb pre človeka a podľa lekárov aj najzdravší. Posilňuje, čo má a nezaťažuje, čo nemá. Je dobré kráčať a je dobré chodiť von, mimo uzavretých priestorov. Aj krátka vychádzka mimo bytu osvieži myseľ, podporí krvný obeh a napomôže celkovej kondícii.

Čo však v zime? Keď chôdza nie je samozrejmosťou, ale aj keď nerobí problém, istotu každého kroku môže narušiť šmykľavý chodník v zime. Aj keď sa domovník snaží, ako sa dá, aj tak namrznutý povrch môže prekvapiť. Vtedy je fajn, keď sa na topánky dajú ochranné protišmykové prostriedky. Vraj je účinná aj ponožka zvonku na topánke, ale kto by ju potom sušil? Možno lepšie je hneď vyskúšať
protišmykové návleky na obuv (mačky) – je možné ich použiť na všetky typy topánok, okrem vysokých opätkov. Návleky sú z gumy a na spodnej strane majú silikónové výstupky, ktoré zabraňujú pošmyknutiu na zimných cestách a chodníkoch. K dispozícii sú tri veľkosti návlekov od 36 do 41, od 39 do 44 a od 45 do 48.

Tri veľkosti postačia na uvedené čísla topánok – návleky sú pružné a po natiahnutí na špičku sa prispôsobia topánke.

A ak je treba nosiť palicu alebo francúzsku barlu, v zime je nenahraditeľným pomocníkom protišmykový nadstavec. Má päť hrotov z ocele, ktoré sa v prípade, že je sucho dajú sklopiť a palicu alebo barlu je možné použiť bežným spôsobom. Možno aj tá palica, ktorú v lete netreba, poskytne v zime väčší pocit istoty, keď sa dá o ňu oprieť. Veľa ľudí dnes nosí paličku skladaciu – v praktickom obale zložená na päť častí môže čakať na svoju príležitosť v taške a keď je človek unavený, tak ju vyberie, zloží za pár sekúnd a použije v prípade potreby. Každý krok sa počíta.

Veľa zdravia s našimi pomôckami.
Naše BENEFITY pre VÁS

 • Ku každému nákupu DARČEK pre potešenie :-)
 • NAJLACNEJŠIA doprava od 2,40 Eur pri nákupe do 50 Eur.
 • DOPRAVA ZDARMA pri nákupe nad 50 Eur.
 • KVALITNÉ produkty pre oporu vášho zdravia.
 • Veľké zásoby pre OKAMŽITÉ ODOSIELANIE.
 • DORUČENIE do 24hod. pri objednávke do 13h.
 • Osobný ODBER vo výdajni v Žiline, aj na lekársky poukaz.
 • Online chatové PORADENSTVO a telefonicky na BEZPLATNOM
  čísle 0800 111 863 pon-pia 07-15:30 h.
 • Jednoduché a rýchle VYBAVENIE reklamácie.
 • Video NÁVODY a články s riešeniami pri zdravotných obmedzeniach.
 • 100% GARANCIA spokojnosti pre Vás.

Vianočné darčeky nielen pre rodičov

5 darčekových VYCHYTÁVOK pre rodičov a starkých Pravidelne cvičiť a zdravo sa stravovať. Alebo ako si naplniť novoročné predsavzatia.

6 výživných DARČEKOV pre VYVÁŽENIE ZDRAVIA
5 skvelých DARČEKOV pre AKTÍVNE ZDRAVIE

Facebook Zdrave stranky Video navody na youtube Zdrave stranky

28. 10. 2019
5 darčekových VYCHYTÁVOK pre rodičov a starkých

Sviatky sú pred dverami a pred nami zasa každoročná dilema, čím potešiť rodičov alebo starkých. Najmä ľudia vo vyššom veku pociťujú fyzickú námahu pri dennej hygiene, či ich bolia kĺby, alebo paže či chrbát. Poďme sa spolu pozrieť na päť obľúbených vychytávok pre ľahší deň, ktoré uľahčia a spríjemnia život vašich najbližších.

1. Dajú sa obliecť ponožky bez zohnutia?

Každý z nás zažil niekedy ráno pocit stuhnutosti celého tela, keď aj vstať z postele je náročné a tým nemyslíme len kvôli pracovným povinnostiam. Vekom chrupavky vysychajú, svaly sa skracujú a sú slabšie. Inokedy nás po záťaži bolí chrbát alebo nohy a tento pocit sa objavuje tým častejšie, čím viac rokov pribúda.

Obúvanie ponožiek sa môže stať hračkou s navliekačom ponožiek. Táto praktická pomôcka umožní natiahnuť si ponožky bez zohýbania a bolesti – jednoducho v sede natiahnete na navliekač ponožku a pomocou dvoch dlhých šnúrok si ho aj s ponožkou obujete. Mimochodom, tento navliekač je bestsellerom medzi kompenzačnými pomôckami pre domácu starostlivosť nielen pre seniorov. Pomáha pri každom fyzickom obmedzení, pri bolestiach, stuhnutosti alebo nadváhe.

2. Ako si umyť chrbát, keď naň nedočiahneme? A čo nohy v sprche?

Perfektný pocit čistoty miluje každý z nás. Niekedy sme však pri hygiene limitovaní - boľavé kĺby alebo chrbtica, stuhnutosť svalov nám nedovoľujú vykonať potrebné úkony. A na tele sú aj miesta, kde jednoducho nedočiahneme ak nemáme kĺby extrémne ohybné. Kto si vie pohodlne sám umyť chrbát bez rôznych úklonov či záklonov?

Ak zvolíte na každodenné umývanie celého tela hubku s predĺženou rúčkou, chrbát ale i nohy si umyjete hravo. Rúčka hubky je dostatočne dlhá a pevná, odolná aj pri pravidelnom používaní.

3. Ako si nakrémovať a vymasírovať chrbát svojpomocne?

A keď je chrbát pekne umytý, zaslúži si trochu zvláčniť dennou dávkou telového mlieka. Na to nielen seniorom poslúži aplikátor telového mlieka s predĺženou rúčkou. Opäť zvládnete hygienu bez námahy a navyše si môžete pri natieraní chrbát aj jemne premasírovať masážnymi zakončeniami hlavice aplikátora. Do aplikátora môžete pridať akýkoľvek typ telového mlieka, podľa toho, či potrebujete pokožku zjemniť, hydratovať, alebo napríklad vymasírovať chladivým gélom.

Aplikator teloveho mlieka

4. Dlhé vlasy alebo slabá motorika rúk - ako si ich učesať?

Učesanie vlasov v zadnej časti hlavy môže robiť problém najmä starším ľuďom. Hrebeň s dlhou rúčkou ho pomôže pohodlne vyriešiť. Vlasy si prečešete bez namáhania, jednoducho, akoby ste si česali postrannú cestičku. Nešmykľavá ergonomicky tvarovaná rúčka zaručí, aby hrebeň nevypadol z ruky. Ideálne pre seniorov so zhoršenou motorikou.

5. Ako si ostrihať nechty s presnou ľahkosťou?

A ako na ostrihanie nechtov na rukách či nohách, ak menej poslúchajú prsty - či sú málo ohybné alebo sa zhoršuje jemná motorika? V tomto prípade s jemnými nožničkami alebo maličkým cvakátkom nepochodíme. Riešením sú klieštiky na nechty s ergonomickým a hrubším úchopom. S pevnou a dostatočne veľkou rukoväťou ľahšie uchopíte samotný necht a budete mať väčšiu istotu a stisk pri samotnom zastrihnutí do požadovaného tvaru a dĺžky.

Kliestiky s velkym uchopom

Ak je funkcia jednej ruky obmedzená, je potrebná obsluha jednou rukou. V tomto prípade je namieste pre ľahkú starostlivosť o nechty multifunkčný zastrihávač nechtov s prísavkami:

 1. drží bezpečne na doske stola
 2. lupa pripevnená magnetom štyrikrát zväčší nechty pre presné zastrihnutie
 3. veľkou pákou sa ľahko nechty zastrihnú
 4. pevným pilníkom sa nechty zabrúsia
 5. nakoniec sa zakrivenou špičkou pilníka vyčistí priestor pod nechtom


Krásne dni s produktami nielen pre seniorov vám prajú Zdravé stránky.


23. 10. 2019
6 výživných DARČEKOV pre VYVÁŽENIE ZDRAVIA

"Sme" to, čo jeme. Kvalitná potrava vyživuje, buduje a posilňuje, dodáva energiu, vytvára vhodné prostredie pre život. Zdravie si nekúpime v zázračnej tabletke. Doprajme si dávku zdravia z prírody.

1. ESI Aloe Vera čistá šťava 1000 ml

Aloe je rastlina, ktorú obdivovali už dávne civilizácie a rokmi jej prisúdili punc legendárnosti. Prvá písomná zmienka o účinkoch Aloe sa nachádza na hlinených doštičkách z obdobia vlády sumerského kráľa Arkada zo 4. tisícročia p. n. l. Traduje sa, že za svoju krásnu pleť vďačila kráľovná Kleopatra prípravkom z Aloe. Vo svojej praxi ju používal aj slávny grécky lekár Hippokrates žijúci v 5. až 4. storočí p. n. l.

Aloe Vera ESI je pestovaná v Mexiku, bez použitia chemických látok. Aloe šťava ESI je získavaná priamo z čerstvej dužiny krájanej ručne. Spracovávaná za studena, nepasterizovaná, bez pridania cukru a farbív. Šťava z nej je vyrobená jedinečným spôsobom, v ktorom sa zlučujú optimálne vlastnosti vnútornej časti listu (bez aloínu) a čistého gélu obsiahnutého vo vnútri rastliny. Produkty Aloe Vera ESI vlastnia certifikát CERTIQUALITY.

Aloe vera ESI cista

Benefity

 • pomáha zvyšovať imunitu
 • pomáha udržiavať zdravé črevá a tráviaci trakt
 • pomáha pri rôznych kožných problémoch
 • priaznivo vplýva pri únave
 • priaznivo vplýva pri cukrovke
 • pomáha regulovať ženský menštruačný cyklus
 • pri mnohých kožných problémoch

Kvalita

 • čistá forma šťavy - neriedená vodou
 • produkty Aloe Vera ESI vlastnia certifikát CERTIQUALITY
 • 100% čistý produkt vyrobený z rastlín pestovaných bez použitia pesticídov a chemických hnojív
 • potvrdený vysoký obsah mukopolysacharidov (7000 mg/l)
 • vyrobené podľa prísnych kritérií ISO 9001 (kontrola kvality a obsahu aktívnych zložiek)

Zloženie: čistá šťava z Aloe Vera (Aloe Vera Barbadensis Miller) 99,8%, kyselina citrónová (regulátor kyslosti), benzoán sodný, sorban draselný (konzervačné látky).

Viac


2. ESI Aloe Vera so sťavou z čučoriedok a medom 1000 ml

Vďaka svojej sladkej chuti je táto kombinovaná šťava s medom veľmi obľúbená.

Čučoriedka pôsobí ako antioxidant, podporuje cievny systém, pomáhá udržovať zdravé oči a priaznivo vplýva na sliznicu žalúdka a tenkého čreva.

Stava Aloe vera ESI s medom a cucoriedkou

Zloženie: čistá šťava z Aloe Vera (Aloe Vera Barbadensis Miller) 94%, med 5,7%, koncentrovaná šťava z čučoriedok (Vaccinium myrtillus) 0,26%, kyselina citrónová (regulátor kyslosti), benzoán sodný, sorban draselný (konzervačné látky).

Viac


3. Ajurvédska náhrada kávy AŠVAGANDHA - podpora energie 100g

ZLATÝ DÚŠOK je chutný a zdraviu prospešný rozpustný kávovinový nápoj bez kofeínu, vyrobený z kvalitných surovín - čakanky, jačmeňa a raže. Je výbornou náhradou kávy, skvele chutí a pre svoje účinky je vhodný na dlhodobú konzumáciu. Za svoj prínos pre organizmus vďačí čakanke a extraktu z bylín vysoko cenených tradičnou ajurvédskou medicínou.

Nápoj obsahuje extrakt z rastliny Withania somnifera - ASHWAGANDHA, ktorá prispieva k optimálnej mentálnej a kognitívnej aktivite, podporuje kardiovaskulárny systém a relaxáciu. Jej koreň podporuje tvorbu energie a má adaptogénne vlastnosti.

Ajurvedska nahrada kavy Asvagandha

Benefity AŠVAGANDHI

 • prispieva k mentálnemu zdraviu a relaxácií
 • podporuje kardiovaskulárny systém
 • prispieva k optimálnej kognitívnej i mentálnej aktivite
 • koreň tejto rastliny má priaznivý vplyv na pleť, tvorbu energie, odolávanie organizmu voči stresu
 • jej koreň má adaptogénne vlastnosti
 • podporuje dýchacie cesty a má omladzujúce účinky
 • priaznivý vplyv koreňa je potvrdený i na reprodukciu

Benefity Čakanky

 • podporuje trávenie
 • priaznivo pôsobí na činnosť pečene
 • priaznivo pôsobí na činnosť srdca a ciev
 • podporuje znižovanie váhy a kontrolu hmotnosti
 • podporuje zdravie kostí a kĺbov

Zloženie: sušený extrakt z praženého jačmeňa, praženej raže a praženej čakanky, extrakt z rastliny Withania somnifera (Ashwagandha) 3 g. 1 g extraktu je vyrobený zo 7 g rastliny.

Spôsob prípravy: 1-2 kávové lyžičky zmesi nasypeme do šálky a zalejeme horúcou, nie vriacou vodou.
Dávkovanie: 1 šálka maximálne 4x za deň

Viac


4. Ajurvédska náhrada kávy BRAHMI - podpora pamäte a mentálneho zdravia 100 g

ZLATÝ DÚŠOK je chutný a zdraviu prospešný rozpustný kávovinový nápoj bez kofeínu, vyrobený z kvalitných surovín - čakanky, jačmeňa a raže. Je výbornou náhradou kávy, skvele chutí a pre svoje účinky je vhodný na dlhodobú konzumáciu. Za svoj prínos pre organizmus vďačí čakanke a extraktu z bylín vysoko cenených tradičnou ajurvédskou medicínou.

Nápoj obsahuje ektrakt z rastliny Bacopa monnieri - BRAHMI, ktorá podporuje zlepšovanie pamäte, psychické zdravie, poznávacie funkcie a priaznivo vplýva na funkcie žlčníka.

Ajurvedska nahrada kavy Brahmi

Benefity BRAHMI

 • prispieva k zlepšeniu pamäte
 • podporuje psychické zdravie a poznávacie funkcie
 • prispieva k normálnej funkcii žlčníka

Benefity Čakanky

 • podporuje trávenie
 • priaznivo pôsobí na činnosť pečene
 • priaznivo pôsobí na činnosť srdca a ciev
 • podporuje znižovanie váhy a kontrolu hmotnosti
 • podporuje zdravie kostí a kĺbov


Zloženie: sušený extrakt z praženého jačmeňa, praženej raže a praženej čakanky, extrakt z rastliny Bacopa monnieri (Brahmi) 3 g. 1 g extraktu je vyrobený z 13 g rastliny.

Viac

5. Ajurvédska náhrada kávy GARCINIA - podporuje chudnutie 100 g

ZLATÝ DÚŠOK je chutný a zdraviu prospešný rozpustný kávovinový nápoj bez kofeínu, vyrobený z kvalitných surovín - čakanky, jačmeňa a raže. Je výbornou náhradou kávy, skvele chutí a pre svoje účinky je vhodný na dlhodobú konzumáciu. Za svoj prínos pre organizmus vďačí čakanke a extraktu z bylín vysoko cenených tradičnou ajurvédskou medicínou.

Nápoj obsahuje extrakt zo šupiek ovocia Garcinia cambogia - GARCÍNIA, ktorý priaznivo vplýva na kontrolu hmotnosti, potláča pocit hladu a navodzuje pocit sýtosti.

Ajurvedska nahrada kavy Garcinia

Benefity GARCINIE

 • navodzuje pocit sýtosti
 • znižuje chuť do jedla
 • pomáha k udržaniu normálnej telesnej hmotnosti

Benefity Čakanky

 • podporuje trávenie
 • priaznivo pôsobí na činnosť pečene
 • priaznivo pôsobí na činnosť srdca a ciev
 • podporuje znižovanie váhy a kontrolu hmotnosti
 • podporuje zdravie kostí a kĺbov


Zloženie: sušený extrakt z praženého jačmeňa, praženej raže a praženej čakanky, extrakt zo šupiek ovocia Garcinia cambogia 6 g. 1 g extraktu je vyrobený zo 6 g šupiek ovocia.

Viac

Želáme vám dobrú chuť a na zdravie.16. 10. 2019
5 skvelých DARČEKOV pre AKTÍVNE ZDRAVIE

Každý krok sa počíta. Pohyb je život, podporuje výživu aj detoxikáciu každej bunky, celého organizmu. Zdravie si nekúpime v tabletke, je v našich rukách. Doprajme si dávku zdravia aktívne.

1. Trenažér šliapací digitálny

Posilňovací stroj na cvičenie v sede alebo v ľahu s digitálnym zobrazovaním času a kalórií. Zvyšuje svalovú hmotu horných aj dolných končatín, zlepšuje prekrvenie, vyživovanie a pohyblivosť kĺbov, podporuje lepšiu koordináciu pohybu pravej a ľavej strany tela, pomáha spaľovať tuky a odbúrať celulitídu.

Benefity

 • kvalitný produkt
 • ľahký a skladací, praktický na uskladnenie
 • motivuje a pomáha dodržať tréningový režim
  vďaka zobrazovaniu času a kalórií
 • výborný darček nielen pre seniorov

Vhodné

 • pri rehabilitácii po úrazoch
 • pri svalovej distrofii
 • pre seniorov
 • pri redukovaní tukov a celulitídy
 • pri každej fyzickej kondícii vďaka plynule
  nastaviteľnom odpore pedál
Viac


2. Dvojitá fit lopta "piškóta" Physio Roll

Stred je zúžený ako jazdecké sedlo, zabezpečuje oporu a stabilitu, pocit dôvery aj pohodlia. Má väčšiu cvičebnú plochu, čo uľahčuje cvičenie starším ľuďom, deťom, pre osoby s handicapom, či ľuďom s nadváhou, nosnosť 300kg. Môžete na nej skákať, balansovať, ležať alebo sa hojdať.

Fit lopty Physio Roll sú kvalitné a bezpečné, vyrobené v EÚ podľa platných noriem. Lopty Physioroll plus sú vyrobené zo špeciálneho mäkčeného PVC s atraktívnym perleťovým povrchom a patentovanou technológiou BRQ. Táto technológia BRQ zaručuje väčšiu bezpečnosť počas cvičenia na lopte tak, že zabraňuje rýchlemu úniku vzduchu pri jeho náhlom poškodení a nedochádza tak k prasknutiu či roztrhnutiu lopty.

Benefity

 • pomáha pri rozvoji motoriky a rovnováhy
 • posilňuje chrbtové svalstvo a ostatné časti tela
 • odolná voči deformácii a voči potu, či iným tekutinám
 • umožňuje spoločné sedenie terapeuta s pacientom
 • bezpečná dvojplášťová

Vhodné

 • pre všetky vekové kategórie
 • pri problémoch s rovnováhou a koordináciou
 • pri zdokonaľovaní a vývoji motoriky u detí,
  posilňovanie svalov
 • pre rozvoj vestibulárneho systému - rovnováhy
 • pri hipoterapii
 • pri fyzioterapii handikepovaných
Viac

3. Posilňovač svalov prstov a rúk, na precvičenie jemnej motoriky

Posilňovač svalov prstov a ruky má podobu troch krúžkov z termoplastickej hmoty a špeciálnej plastelíny. Každý krúžok je rôznej pevnosti pre rôzne stupne posilňovania svalstva: krúžok ružový - ľahké posilňovanie, oranžový - stredné, modrý - silné posilňovanie. Plastelína s rôznou tvrdosťou posilní jemnú motoriku rúk, precvičí svaly a pomáha tiež k odbúraniu stresu. V ponuke sú 4 farby plastelín podľa tvrdosti: mäkká, extra mäkká, stredne tvrdá, tvrdá.

Benefity
 • materiál je hygienicky, antibakteriálny
 • je nemastný, nelepí sa, nezanecháva žiadne zvyšky na rukách
 • materiál nestvrdne
 • vhodné pre alergikov, neobsahuje hyperalergény, latex a pod.
 • rôzna tvrdosť pre rozličné stupne posilňovania
 • farebné odlíšenie pre voliteľnú záťaž
Vhodné
 • pre deti aj seniorov
 • na naťahovanie a posilňovanie horných končatín
 • pri rehabilitácii prstov, dlaní a rúk
 • precvičovanie jemnej motoriky, úchopu, koordinácie, rozsahu pohybu, ale i kognitívnych funkcií
 • po operáciách, úrazoch, cievnych príhodách, reume, u pacientov s detskou mozgovou obrnou či inými telesnými postihnutiami
 • na odbúranie stres

Sada
3-ch krúžkov

Viac

Plastelína
extra mäkká

Viac

Plastelína
mäkká

Viac

Plastelína
stredne tvrdá

Viac

Plastelína
tvrdá

Viac

4. Balančná podložka nafukovacia na sedenie a státie

Umožňuje nácvik dynamického sedenia, vzpriamenej polohy tela, posilňovanie chrbta a panvy. Pri bolesti chrbta býva častokrát najlepším riešením vhodné cvičenie. Mnohé účinné cviky môžete vykonávať aj na balančnej podložke, kde si precvičíte rovnováhu, hlboký stabilizačný systém a správne držanie tela. Vďaka masážnym výčnelkom môžete na vankúši aj pohodlne sedieť napríklad v práci a podložka Vás bude zároveň nútiť sedieť vystretý.

Benefity

 • precvičíte rovnováhu, hlboký stabilizačný systém a správne držanie tela
 • posilní chrbát a svalstvo panvy
 • pri sedení podložka núti sedieť vystreto
 • materiály sú pevné a majú dlhú životnosť

Vhodné

 • pre nácvik dynamického sedenia,
  vzpriamenej polohy tela
 • pri dlhodobom sedení v práci
 • pri bolestiach chrbta
 • pre nácvik stabilty a držania celého tela

Podložka modrá

Viac

Podložka červená

Viac

5. Guma na cvičenie Body-Band 2,5m x 15cm s obalom na zips

Posilňovacia guma je vhodná na využitie pri veľmi širokej škále cvikov. Použiť ju môžete na strečing, posilňovanie, rehabilitáciu a ako doplnkovú pomôcku ku cvikom na iných pomôckach, či zariadeniach. Výhoda je veľká dĺžka gumy 2,5 m, je možné si ju podľa potreby jednoducho skrátiť. Šírka 15 cm je dostatočná pre jednoduché uchopenie alebo pristúpenie gumy pri cvičení, takže vám guma nebude "unikať" spod nôh alebo z dlaní.
Na výber sú 4 variácie gumy podľa napätia: žltá – ľahké napätie, červená – stredné napätie, zelená – silné napätie, modrá – veľmi silné napätie.

Benefity

 • materiál pri výrobe garantuje dlhú životnosť a odolnosť voči záťaži
 • nepraská a nestráca svoju pružnosť
 • guma je zabalená v praktickom púzdre na zips
 • balenie obsahuje aj leták s obrázkami cvikov
 • na výber v ponuke 4 druhy gumy podľa napätia s farebným odlíšením

Vhodné

 • na cvičenie všetkých partií tela bez obmedzenia
 • na strečing a posilňovanie s rôznym stupňom záťaže
 • na rehabilitáciu
 • pri populárnom "work-oute" a v profesionálnom športe
 • ako doplnková pomôcka ku cvikom na iných pomôckach, či zariadeniach

Žltá
guma

Viac

Červená
guma

Viac

Zelená
guma

Viac

Modrá
guma

Viac

 • Naše BENEFITY pre VÁS

  • Ku každému nákupu DARČEK pre potešenie :-)
  • NAJLACNEJŠIA doprava od 2,40 Eur pri nákupe do 50 Eur.
  • DOPRAVA ZDARMA pri nákupe nad 50 Eur.
  • KVALITNÉ produkty pre oporu vášho zdravia.
  • Veľké zásoby pre OKAMŽITÉ ODOSIELANIE.
  • DORUČENIE do 24hod. pri objednávke do 13h.
  • Osobný ODBER vo výdajni v Žiline, aj na lekársky poukaz.
  • Online chatové PORADENSTVO a telefonicky na BEZPLATNOM
   čísle 0800 111 863 pon-pia 07-15:30h.
  • Jednoduché a rýchle VYBAVENIE reklamácie.
  • Video NÁVODY a články s riešeniami pri zdravotných obmedzeniach.
  • 100% GARANCIA spokojnosti pre Vás.

  Facebook Zdrave stranky Video navody na youtube Zdrave stranky
14. 10. 2019
Recept: Cviklovo - chrenový dip pre imunitu a vitalitu

Cvikla a chren sú známe posilňovače imunity a vitality. Koreňová zelenina je nielen výživná ale obsahuje aj veľké množstvo ochranných látok. Pravidelné malé dávky si môžeme pripraviť v podobe cviklovo - chrenového dipu, ktorý si pridáme k hlavnému jedlu.

CVIKLA sa používa na detoxikáciu, pri anémii a vyčerpaní, pri problémoch s pečeňou a s močovým mechúrom, pri probléme s menštruačným cyklom, rakovine, ochorení srdca, vysokom tlaku, artritíde.

CHREN - "slovenský ženšeň", pôsobí ako prírodné antibiotikum proti rôznym baktériám a hubám vyvolávajúcim infekcie močových a dýchacích ciest, používa sa pri reumatických i menštruačných bolestiach, na vykašliavanie a odhlienenie priedušiek, na lepšie trávenie a normalizáciu zloženia črevnej flóry.

Recept Cviklovo-chrenovy dip

Recept: Cviklovo - chrenový dip

Ingrediencie

 • 2ks väčšia cvikla
 • 200g chren mletý spracovaný s olejom, octom, cukrom a soľou (domáci alebo bežne dostupný v obchodoch s potravinami)

Postup
Celú cviklu varíme (cca 40min.) vo vode do mäkka so štipkou soli.
Po vychladnutí ošúpeme a nastrúhame.
Zmiešame s mletým chrenom, naplníme do zatvárateľných pohárikov a uskladníme v chladničke.

Servírovanie
Podávame k hlavnému jedlu 2 – 3 čajové lyžičky, alebo na pečivo.

Alternatíva
Môžeme z neho vytvoriť nátierku na pečivo: pridáme kešu oriešky, olej a prípadne trocha cesnaku, a všetko vymixujeme.

Želáme Vám dobrú chuť a na zdravie :-)

Recept: Kimči - pikantná kvasená kapusta pre zdravý tráviaci systém
Recept Kimči

Zdravé stránky na Facebooku Video návody Zdravé stránky

11. 10. 2019
Ako predchádzať pádom a ich zdravotným následkom

Najrizikovejšou skupinou sú okolo 15 a 60 roční

Aj jednoduchý pád na nevhodnom mieste môže mať vážne a dlhodobé následky. Podľa štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie WHO sú pády celosvetovo druhou najčastejšou neúmyselnou príčinou úmrtí.

Najrizikovejšia je veková skupina nad 60 rokov, kedy sa výraznejšie začína prejavovať fyzické a psychické opotrebovanie organizmu, znížené senzorické a motorické schopnosti, rednutie kostí - osteoporóza (u žien začína osteoporóza už po menopauze, na Slovensku každá druhá žena po 50-ke si zlomí stavec, krčok stehennej kosti alebo zápästie). V prípade rehabilitácie je s rastúcim vekom znížená schopnosť regenerácie. Podľa štatistík WHO raz ročne spadne 30 % seniorov vo veku nad 65 rokov.

Druhá veková skupina je okolo 15-teho roku života, ktorá rada riskuje a prechádza zvýšenou hormonálnou aktivitou čo sa môže prejaviť aj poruchou rovnováhy, rýchlejším rastom, únavou a skleslosťou.

Nasledky padov

Jednoducho povedané, za pády môže gravitácia

Keby sme žili na mesiaci, kde pôsobí menšia gravitačná sila, zrejme by sme padali menej. Ak sa nemôžeme presťahovať na mesiac, zostáva nám udržiavať si nižšiu váhu tela. Telo využíva na prekonanie gravitačnej sily predovšetkým hlboké svaly, ktoré držia celé telo vzpriamene. Preto je vhodné udržiavať svaly v dobrej kondícii aby boli pevné a pružné. Činnosť svalov regulujú orgány rovnováhy tzv. vestibulárny systém.

Receptory rovnováhy nájdeme vo vnútornom uchu, vo svaloch a kĺboch a k rovnováhe pomáhajú aj zrakové podnety. Pri poškodení vestibulárneho systému vznikajú závraty, poruchy rovnováhy či kolapsy. Prejavom sú neistota, vychyľovanie chôdze, tendencia k pádu či nevoľnosť alebo vracanie. U seniorov sa môžu objaviť závraty alebo mdloby aj pri dehydratácii, podvýžive, nízkom tlaku alebo pri nevhodných liekoch či ich kombinácii.

Pohybom stimulujeme svaly, kosti, kĺby i rovnovážny systém

Zdravý človek sa dostatočne hýbe, preňho je prirodzená chôdza, počas dňa mení polohy, a tým pohybový aparát (kosti, kĺby a svaly) a vestibulárny systém prirodzene dostávajú denne množstvo podnetov. Keď sa pozrieme na deti, prirodzene šantia: skáču, behajú, točia sa, vešajú sa na preliezkach, chodia po obrubníkoch, aktivuje sa tým celý mozog.

To však neplatí pre ľudí so zníženou pohybovou aktivitou (veľa sedia doma, v práci alebo v škole, v dopravných prostriedkoch) a pri ľuďoch s pohybovým obmedzením, obzvlášť dlhodobo ležiacich (pri zdravotných problémoch). K zníženej pohybovej aktivite prispievajú nové technológie, ktoré nahrádzajú ľudskú prácu, vytláčajú aktívny presun pohybom tela.

Oproti minulosti už od detstva výrazne klesá pohybová aktivita a svalová záťaž pri hrách a celkovo pobyt vonku, čím sa znižuje aj príjem vitamínu D pre posilnenie kostí. Dnes mnohé deti predškolského veku presedia 3 – 4 hodiny pri tablete, počítači či pri televízore. Tieto deti urobia o 40 000 motorických pohybov menej ako dieťa spred 30 rokov.

Čo vieme sami robiť ?

Či sa budeme hýbať alebo nie, je v našich rukách. Nepomôže tomu žiadna tabletka, s humorom povedané „okrem laxatívnej :-)“. Správnymi aktivitami, ktoré si popíšeme, vieme udržiavať pohybový a rovnovážny aparát v dobrej kondícii a prirodzene sa tak vyhneme pádom. V prípade ak nastane pád, rýchlejšie sa zotavíme. Čo teda trénovať aby sme sa vyhli vážnym úrazom z pádov ako sú zlomeniny bedrovej kosti, krčka stehennej kosti, zápästia, stavcov alebo najrizikovejším úrazom hlavy a lebky?

Cvičenie v parku

Dobrým začiatkom je celkové zvýšenie pohybu počas dňa

 • 1. Menej sedieť a viac kráčať.

 • 2. Menej sa voziť autom alebo autobusom a viac chodiť pešo alebo na kolobežke či bicykli.

 • 3. Menej sa viesť výťahmi a radšej ísť po schodoch.

 • 4. Uprednostniť aktivitu vonku pred interiérovou, ideálne v prírode.

 • 5. Vyhľadávať skupinové pohybové aktivity, povzbudia a prinesú radosť z pohybu.

Týmito jednoduchými zámenami zvýšime množstvo stimulácií pohybového a rovnovážneho aparátu, zlepšíme metabolizmus a udržíme si ľahšiu váhu tela, zlepšíme prekrvenie a udržíme si lepší tlak. Pobytom vonku posilníme príjem vitamínu D pre kosti.

Primerane ponaťahovať a posilniť svalový aparát

Predovšetkým precvičiť miernou ale pravidelnou aktivitou šľachy a svaly okolo kĺbov dolných končatín. Vykompenzuje sa tak svalová nerovnováha, ponaťahujú sa skrátené svaly a posilnia slabé natiahnuté svaly. Primeraným pohybom sa kĺby prekrvia, čím sa vyživí veľmi podstatná časť kĺbu – chrupavka, ktorá vekom rovnako ako platnička medzi stavcami vysychá a zmenšuje sa. Platí to aj pre kosti, ktoré sú živým tkanivom.

Nie sú potrebné dynamické rýchle aktivity, obzvlášť u starších. Základom sú jednoduché pomalšie pohybové aktivity s vedomým dýchaním, u ktorých sa strieda napínanie a uvoľňovanie, a tým dochádza k lepšiemu prekrveniu, ponaťahovaniu a posilneniu hlbokého svalstva. Vedome riadený pohyb a dych posilnia fyzickú i mentálnu stabilitu, pocit istoty a bezpečia.

Medzi najvhodnejšie nenáročné pohybové aktivity patria:

joga a pilates pre začiatočníkov

plávanie, celkovo pohyb vo vode

bicyklovanie, v prípade nepriaznivého počasia alebo slabšej mobilite sa dá bicyklovať na šliapacom trenažéri (precvičí nohy i ruky)Digitalny trenazer

aktívne prechádzky napr. technikou nordic walking, čiže Severská chôdza s opornými palicami

ľahká turistika v prírode

spoločenský tanec

ľahká práca v záhrade, atď.

Príklady cvičení nájdete už čoskoro v našom pripravovanom e-Booku „Cvičenia na každý deň - pre rozvoj rovnováhy a prevenciu pred pádmi“.

Stimulovať vestibulárny systém a zrakové reflexy, skrátiť reakčný čas

Rovnovážne cvičenia podporia fyzickú i psychickú rovnováhu, pocit istoty a stability, telo dokáže rýchlejšie korigovať zmenu polohy ťažiska. Celkovo pravidelným cvičením sa zlepšuje celková kondícia a minimalizuje sa pravdepodobnosť pádu či už pri zakopnutí, pošmyknutí alebo zlyhaní opory.

V prípade telesného hendikepu alebo zdravotných obmedzeniach je na mieste preventívne používať pri chôdzi oporné kompenzačné pomôcky ako je palica, barla, chodítko alebo rolátor (chodítko s kolieskami).

V zimnom období, keď sú vonkajšie povrchy pokryté ľadom a snehom, je maximálne účinné pre osobnú bezpečnosť použiť „mačky“ – zimné návleky s hrotmi na topánky. V prípade používania palice alebo barly použijeme zimný protišmykový nadstavec s hrotmi.

Medzi ľahko aplikovateľné stimulácie patria:

chodenie naboso po nerovnom povrchu,

používanie topánok „baret foot“,

praktikovanie jogových rovnovážnych cvičení a Tai Chi pre začiatočníkov,

cvičenie na balančnej podložke,

vozenie sa na kolobežke, hranie loptových hier ako je vzájomné hádzanie si loptičky, žonglovanie (začíname 1 loptičkou), ping-pong alebo iné hry na postreh a orientáciu v priestore primerané veku

pre mladších: skákanie na trampolíne, vozenie sa na korčuliach, skateboarde, ...


Príklady cvičení nájdete už čoskoro v našom pripravovanom e-Booku „Cvičenia na každý deň - pre rozvoj rovnováhy a prevenciu pred pádmi“.

Ukážka cvičení na balančnej podložke v nasledujúcom videu:

Podporiť kondíciu ľahko stráviteľnou výživou

Najvhodnejšia je ľahko stráviteľná rastlinná výživa pre udržanie ľahšej váhy tela, čím sa nepreťažujú kĺby a ľahšie sa koordinuje zmena ťažiska. Ľahšia strava lepšie vyživuje bunky a menej zanáša toxickými splodinami, predovšetkým najdôležitejšiu časť pre vstrebávanie živín a to tenké a hrubé črevo. Dnešná doba je charakteristická konzumovaním veľkého množstva potravín ale súčasne podvýživeným organizmom. Neprirodzenou výživou trpia aj ostatné orgány, kĺby a kosti, dochádza postupne k ich degenerácii a poškodeniu. Ľahká prirodzená strava udržuje nervový systém v lepšej forme a myseľ je bystrejšia.

Zelenina, ovocie, obilniny, strukoviny, orechy a semienka majú prirodzený obsah organických ľahko vstrebateľných minerálov, vitamínov a bielkovín pre maximálnu výživu kĺbov a kostí. Vyvarujme sa „okrádačom“ vitamínov a minerálov: nadmernej konzumácii koncentrovaného cukru (predovšetkým kupované sladené nápoje) a sacharidov (produkty z bielej múky), živočíšnych bielkovín a nasýtených tukov, alkoholu a fajčeniu.

K výborným zdrojom výživy kĺbov a kostí patria:

 • koreň kurkumy
 • ďumbier lekársky (zázvor)
 • riasy agar agar
 • červené morské riasy
 • sladkovodné riasy (chlorella, spirulina)
 • orechy (mandle, kešu, vlašské orechy, a iné)
 • semienka (ľanové, konopné, chia, makové, a iné)
 • zelená listová zelenina (kapusta, špenát, mangold, a iné)
 • ghí - prepustené kravské maslo.

Prajeme Vám pevné zdravie a rovnováhu každý deň.

Recept: Kimči - pikantná kvasená kapusta
Recept: Kimci

Pravidelne cvičiť a zdravo sa stravovať.Pravidelne cvičiť a zdravo sa stravovať.

5 darčekových VYCHYTÁVOK pre rodičov a starkých
5 darčekových VYCHYTÁVOK pre rodičov a starkých
Zdravé stránky na Facebooku Video návody na youtube Zdravé stránky

1 | 2 | 3