Novinky a aktuality

15. 10. 2020
Ako a prečo si umývať a dezinfikovať ruky?

Šíreniu a vzniku prenosných infekcií možno účinne a najjednoduchšie zabrániť dôkladným umývaním rúk. Umývaním rúk totiž možno predchádzať rôznym respiračným ochoreniam, ale i hnačkovým ochoreniam a vírusovej hepatitíde typu A (choroba špinavých rúk).

Designed by jcomp / Freepik

Aké sú pravidlá umývania rúk

Pravidlá umývania rúk sú jednoduché. Dôležité je použiť mydlo, najlepšie tekuté v chránenej dávkovacej nádobe. Ruky je dôležité navlhčiť teplou vodou, poriadne ich mydliť a nakoniec dôkladne opláchnuť. Celá procedúra by mala trvať 40 až 60 sekúnd.

K mechanickému čisteniu rúk treba pristupovať zodpovedne a nevynechať žiadnu časť dlane, chrbát rúk, priestor medzi prstami aj pod nechtami. Najlepšie je po umytí použiť jednorazovú utierku alebo čistý uterák. Ruky je vhodné umývať bez prsteňov, náramkov či hodiniek. Ak nie je dostupná čistá tečúca voda a mydlo, treba použiť dezinfekčný prostriedok na alkoholovej báze. Celá procedúra by mala trvať 20 až 30 sekúnd.

Kedy je potrebné umývať si ruky

 • po každom návrate domov (do práce…) z vonkajšieho prostredia
 • pred a po návšteve nemocnice, lekára
 • po ceste v prostriedkoch hromadnej dopravy
 • pred, počas a po príprave jedla
 • pred konzumáciou jedla
 • po každom použití toalety
 • pred manipuláciou s bábätkom a po výmene znečistenej plienky
 • po manipulácii so zvieratami a ich krmivom
 • po manipulácii s odpadom a odpadovým košom
 • po vyčistení nosa, kašlaní a kýchaní – pri kašli a kýchaní si ústa nemožno zakrývať dlaňou, dôležité je použiť vreckovku, ktorú treba ihneď po použití zahodiť do koša
 • počas choroby
 • pri akomkoľvek pocite nečistých rúk

Ako si správne umývať ruky pod tečúcou vodou

 • navlhčíme si ruky teplou vodou a naberieme si dostatočné množstvo mydla
 • ruky si potierame spôsobom dlaň o dlaň, potom pokračujeme preložením dlane pravej ruky na chrbát ľavej ruky s čistením vnútorných strán prstov a potom opačne
 • trením si čistíme spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a potom opačne, následne si uzavrieme prsty jednej ruky do dlane a potierame si ich oproti druhej dlani
 • nasleduje čistenie ľavého palca krúživým pohybom pravou rukou a potom opačne
 • ľavú dlaň si čistíme krúživým pohybom spojenými prstami pravej ruky a potom opačne
 • ruky si opláchneme vodou, dôkladne si ich utrieme jednorazovou utierkou alebo čistým uterákom
 • utierkou či uterákom potom zastavíme tok vody

SPRÁVNE UMÝVANIE RÚK 40-60 sekúnd

Zvlhčite ruky vodou. Aplikujte dostatočné množstvo mydla do oboch rúk. Potierajte si ruly spôsobom dlaň o dlaň. Pokračujte preložením dlane pravej ruky na chrbát ľavej ruky s čistením vnút. strán prstov.
Ďalej si čistite trením spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a potom opačne. Prsty jednej ruky uzavrite do dlane a potierajte oproti druhej dlani. Krúživým pohybom si čistite ľavý palec pravou rukou a potom opačne. Spojenými prstami pravej ruky čistite krúživým pohybom ľavú dlaň a potom opačne.
Opláchnite si ruky vodou. Dôkladne si utrite ruky jednorázovou utierkou. Použitou utierkou zastavte vodu. Vaše ruky sú čisté.

Zdroj: http://www.uvzsr.sk/

Ako si správne dezinfikovať ruky s použitím dezinfekčného prostriedku na báze alkoholu

 • naberte plnú dlaň dezinfekčného prostriedku a naneste na celý povrch rúk
 • pokračujte preložením dlane pravej ruky na chrbát ľavej ruky s čistením vnútorných strán prstov a potom opačne
 • ďalej si čistite trením spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a potom opačne
 • prsty jednej ruky uzavrite do druhej dlane a potierajte oproti druhej dlani
 • krúživým pohybom si čistite ľavý palec pravou rukou a potom opačne
 • spojenými prstami pravej ruky čistite krúživým pohybom ľavú dlaň a potom opačne
 • akonáhle ruky vyschnú, sú vydezinfikované

SPRÁVNA DEZINFEKCIA RÚK 20-30 sekúnd

Naberte plnú dlaň prostriedku a naneste na celý povrch rúk. Potierajte si ruky spôsobom dlaň o dlaň. Preložte dlaň pravej ruky na chrbát ľavej ruky s čistením vnút. strán prstov a potom opačne.
Ďalej si čistite trením spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a potom opačne. Prsty jednej ruky uzavrite do dlane a potierajte oproti druhej dlani. Krúživým pohybom si čistite ľavý palec pravou rukou a potom opačne. Spojenými prstami pravej ruky čistite krúživým pohybom ľavú dlaň a potom opačne.
Len čo ruky uschnú sú vydezinfikované.

Zdroj: http://www.uvzsr.sk/

Prevencia pred novým koronavírusom

Ako vzniká mozgová príhoda a ako jej predchádzať?

Pohybom k zdraviu
II.

Facebook Zdrave stranky Video navody na youtube Zdrave stranky

16. 06. 2020
Prečo používať čistčky vzduchu v domácnosti?

Za najväčších nepriateľov nášho zdravia dnes možno pokladať prach, plesne či alergie. V minulosti k osvieženiu a čistému vzduchu stačilo jednoduché otvorenie okna, no dnes tento postup predstavuje skôr riziko. Najväčšiu časť dňa obvykle trávime v miestnostiach a budovách. Vzduch vo vnútri budov býva znečistený až stonásobne viac než ovzdušia vo veľkých mestách. V dnešnej dobe znečistený vzduch obsahuje ojedinele aj karcinogénne látky.
Ďalším veľmi dôležitým faktorom ovplyvňujúcim naše zdravie v tomto ohľade, je samotný rast cien energií. Čoraz vo väčšom sa šetrí teplom, tesnia sa okná či izolujú budovy. Tým sa doma i v práci hromadia látky z čistiacich prostriedkov a prípravkov, baktérie a podobne. Aj zvýšená koncentrácia ľudí na jednom mieste pôsobí negatívnym efektom na koncentráciu alergénov v ovzduší.

Zdroj: www.boneco-cr.cz

(zdroj: http://www.boneco-cr.cz, 2020)

Čističky vzduchu, ako by sa na prvý pohľad mohlo javiť, pomáhajú nielen alergikom. Sú účinným nástrojom v boji s časticami peľov, prachu a iných dráždivých látok poletujúcich vzduchom, líšia sa však svojimi vlastnosťami.

Podľa čoho si vybrať správnu čističku?

Vzduchový výkon – uvádza, koľko čistého vzduchu vyprodukuje stroj za hodinu. Uvádza sa v m3/h. Čím je toto číslo vyššie, tým výkonnejšie je zariadenie.

Ako výkonnú čističku potrebujem?
vynásobte výšku, šírku a hĺbku miestnosti
výsledok vynásobte trikrát, v prípade alergikov až štyrikrát
získate minimálny výkon v m3/hodinu

(zdroj: www.boneco-cr.cz, 2020)

Rozmer miestnosti – počítame ho v kubických metroch. Zvážime, či má miestnosť vetranie, prípadne úniky vzduchu, koľko osôb sa v nej pohybuje a aká koncentrácia nečistôt sa v nej približne nachádza. Do jednej miestnosti patrí len jedna čistička.

Hlučnosť – v prípade, že čističku umiestnime do miestnosti, v ktorej aj odpočívame, spíme, hlučnosť by mala byť čo najnižšia. Primeraná miera hluku je 40 dB a menej.

Filtrácia – asi najzásadnejší je pre fungovanie čističky vzduchu jej filter. Tým totiž musí všetok čistený vzduch prejsť. Až vo chvíli, kedy sa tak stane, je zbavený všetkých alergénov a nečistôt. Prach a roztoče odstránia všetky čističky, ale dym, baktérie, smog alebo zápach už každá z nich odfiltrovať nezvládne, záleží na type.

Aké typy filtrov sa používajú?
 • HEPA filter – v dnešnej dobe najobľúbenejší typ filtrov v čističkách. Vyznačuje sa vysokou účinnosťou (ktorá dosahuje takmer 100%). Dokáže sa vysporiadať s nečistotami, prachom, zápachmi aj dymom. Nevýhodou však je, že čističky s HEPA filtrom bývajú trochu hlučnejšie (kvôli ventilátoru, ktorý obsahujú). Navyše, tento druh filtra je potrebné pravidelne meniť – časom sa zanáša a účinnosť filtrácie klesá.
 • Elektrostatický filter – tento typ filtra sa uplatňuje v celom rade čističiek vzduchu. Pomocou statickej elektriny a elektrických síl nabíja jednotlivé častice vo vzduchu a vďaka tomu môže efektne odstraňovať. Účinnosť tohto filtra je až 99%. Navyše je tento systém veľmi tichý. Čistička vzduchu s elektrostatickým filtrom totiž nepotrebuje nasávať vzduch, priťahuje elektrickou silou iba drobné čiastočky vo vzduchu. Vo chvíli, keď filter zachytí príliš veľa častíc, je potom ľahké ho umyť a môžete ho využiť znova. Nevýhodou je, že takto možno zachytiť len väčšie častice – vírusy, baktérie, peľ alebo plesne. Pachy a dym nie.
 • Vodný filter – filter, ktorý má nízku účinnosť (pohybuje sa medzi 50 až 70%). Na druhej strane nie je príliš hlučný, a v miestnosti môže slúžiť aj ako zvlhčovač vzduchu. Nie je potrebné filtre meniť, pretože nečistoty sa zachytávajú do vody. Tá sa ale vyparuje, navyše nečistoty v nej pribúdajú, takže je potrebné ju pravidelne meniť a nádobku čistiť, aby v nej nevznikal vodný kameň.
 • Fotokatalytické filtre – filtre používajúce chemické reakcie pod vplyvom UV žiarenia ako katalyzátora (preto fotokatalytické). S týmto systémom môže byť zo vzduchu vyfiltrovaný veľký počet baktérií, vírusov alebo toxínov, ktorých rozklad je nakoniec spôsobený svetlom a oxidom uhličitým. Filter sa nemusí meniť, ale nevýhodou je, že môže produkovať aj ozón – vplyvom UV žiarenia na kyslík obsiahnutý vo vzduchu.
 • Filtre s aktívnym uhlím – nájdeme ich väčšinou v kombinácii s filtrami HEPA. Zadržiavajú najmä pachy, ktoré sa zachytávajú HEPA filtrom, a látky, ktoré vytvárajú ich rozkladaním. Na väčšie častice však nestačia.

Rozdielna účinnosť jednotlivých prístrojov je určená filtrom

Väčšina modelov v sebe kombinuje viac typov filtrov. Pracujú tak na princípe niekoľkostupňovej filtrácie – viac filtrov za sebou (poväčšine sa v zostave vyskytuje viac typov filtrov, pričom každý z nich má inú účinnosť). To v praxi znamená celkovú vyššiu účinnosť a kvalitnejšie prečistenie vzduchu. Navyše, ak je v čističke obsiahnutých viac druhov filtrov, možno takto odfiltrovať viac typov nečistôt – dym, zápach, alergény, ale aj baktérie alebo vírusy. Preto teda odporúčame voliť vždy takú čističku, ktorá v sebe kombinuje viac filtrov. Zaistí sa tak vyššia efektivita – každý filter ešte násobí účinky toho predchádzajúceho. Minimálna účinnosť filtrácie by mala byť 80%, v dnešnej dobe však dosahujú tie najlepšie prístroje až 99% úspešnosť v odstraňovaní nečistôt zo vzduchu, čo je skvelé číslo. Výhodou sú v tomto prípade ionizátory vzduchu, ktoré častice vo vzduchu kumulujú a zvyšujú tak účinok filtrácie.

Zdroj: www.necenzurovane.sk

Predstavíme Vám dve profesionálne čističky vzduchu

Čistička vzduchu Boneco P340

Dýchajte zdravo s profesionálnym čističom vzduchu a inteligentnou funkciou automatickej regulácie výkonu. Je veľmi vhodná pre alergikov a astmatikov, ale určite ju ocenia aj majitelia domácich maznáčikov. Čistička je vybavená kvalitným uhlíkovým HEPA filtrom, ktorý zachytí aj tie najmenšie čiastočky nečistôt. Vstavaný ionizátor zaistí dokonale čistý vzduch. Chod prístroja je tak tichý. Režim "AUTO" sám vyhodnotí mieru znečistenia vzduchu a podľa toho automaticky vyberie jeden z troch výkonnostných stupňov.

Snímač častíc
Súčasťou čističky vzduchu je integrovaný snímač častíc. Dokáže monitorovať kvalitu ovzdušia a oznamuje, či nie je potrebné navýšiť výkon, aby čistička zvládla zbaviť vzduch všetkých alergénov, vírusov i prachových častíc.

Tichý chod
Nenechajte sa vyrušovať hlasným chodom prístroja. Zariadenie sa vyznačuje mimoriadne tichou a stabilnou automatickou prevádzkou. Môžete ho mať postavený priamo vedľa seba, bez rozptyľovania od práce alebo zábavy.

Kompaktný dizajn
Kompaktná čistička sa perfektne hodí do každej domácnosti. Má mimoriadne malé rozmery a je ľahká, takže ju ľahko prenesiete z jednej miestnosti do druhej. Napriek menším rozmerom však ponúka špičkový výkon až 300 m3 / hod, takže dokáže vyčistiť aj veľký priestor.

Vhodné
detské a obývacie izby domácnosti menšie kancelárie

Čistička vzduchu Boneco P400

Dýchajte zdravo vďaka špičkovým čistiacim parametrom vstavaných filtrov. Skvelo sa hodí pre úpravu vzduchu menších priestorov. Tento špičkový prístroj vyhovuje potrebám alergikov, astmatikov i všetkých, ktorí chcú žiť vo zdravšom prostredí. Poskytuje vysoko účinné čistenie vzduchu v domácnosti alebo v kancelárii a je zároveň moderným doplnkom s vycibreným vzhľadom. Viacstupňové filtre pracujú ako aktívne ochranné štíty aj proti tým najmenším časticiam vo vzduchu.

(zdroj: www.boneco-cr.cz, 2020)

Filtrácia vzduchu je rýchlym procesom. Je vybavená 5 úrovňami ventilácie. Ovládanie prístroja je prostredníctvom jedného tlačítka. Je dotykové s jednoduchými funkciami a veľmi intuitívne poskytuje dokonalý prehľad o prevádzke. S príkonom 27 W dosahuje maximálnu hlučnosť 58 dB. Čistička ponúka na výber z 3 typov filtrov podľa vašej potreby.

 • Filter Allergy - odstraňuje viac ako 99 % alergénov zo vzduchu a znižuje tak náchylnosť k alergiám. Zloženie filtru vychádza z potrieb alergikov a skladá sa z predfiltru, špeciálnej vrsty pre alergikov, HEPA filtru a filtru s aktívnym uhlíkom. Táto kombinácia veľmi účinne zachytáva prach, peľ, vlasy, srsť, vírusy, mikroorganizmy, roztoče a ich trus, škodlivé plyny a pachy.
 • Filter Baby - udržuje vašu rodinu v pezpečí pred vírusmi a baktériami. Patentovaná technológia enzýmového filtru je účinná na mikroorganizmy. Kazeta multifiltru Baby sa skladá z predfiltra, enzýmového filtra, HEPA filta a filtra s aktívnym uhlíkom. Táto kombinácia účinne odstraňuje prach, peľ, srsť, mikroorganizmy, huby, spóry plesne, baktérie, škodlivé plyny a pachy.
 • Filter Smog - je vhodný do priestorov s fajčiarmi a do mesta, kde je znečistenie výfukovými plynmi alebo chemickými splodinami. Znižuje objem tabakového dymu, škodlivé plyny, formaldehyd, zápach, výfukových plynov. Odstraňuje cez 99 % jemného prachu. Kazeta multifiltra Smog sa skladá z predfiltra, HEPA filtra a extra účinnej vstvy aktívneho uhlíka.

Porovnanie parametrov vybraných čističiek vzduchu

Boneco P340 Boneco P400 Boneco P500 Boneco P700 Lanaform Air Purifier AIRKOMFORT
Vhodný
pre miestnosť
od 21 do 40 m2 do 23 m2 / 50 m3 do 28 m2 / 70 m3 75 - 200 m2 15 - 20 m2 88 - 166 m2
Rozmery (dך×v) 20,6 × 33,6 × 52,7 cm 22,4 × 42 × 56,2 cm 22,4 × 45 × 64,2 cm 36 × 39 × 76,9 cm 20 x 20 x 32,8 cm 40 x 40 x 66,9 cm
Hlučnosť 57 dB 30 - 58 dB 31 - 60 dB 37 - 66 dB 45 dB 55 dB
Hmotnosť 5,5 kg 7,9 kg 8,2 kg 15 kg 2,9 kg 14 kg
Príkon 1 - 50 W 27 W 30 W 0,5 - 67 W 45 W 85 W
Napájanie 230 V 230 V 230 V 230 V 220 V 230 V
Predfilter - áno áno - áno -
HEPA filter áno áno áno áno áno áno
Filtre s aktívnym uhlím - áno áno áno áno áno
Enzýmový filter - áno áno - - -
Ionizácia vzduchu áno - - - - áno
UV žiarenie - - - - áno -
Automatická regulácia áno - áno áno - áno

Aktívna ochrana- silikónová maska s vymieňacím filtrom

Ako si vybrať správnu ochranu tváre počas

Ako a prečo si umývať a dezinfikovať ruky?

Facebook Zdrave stranky Video navody na youtube Zdrave stranky

29. 05. 2020
Aktívna ochrana- silikónová maska s vymieňacím filtrom

Obchody a služby sa postupne začali otvárať, prísne nariadenia pomaly ustupujú. No neustále je potrebné myslieť na ochranu seba i ostatných. S koronavírusom bojujeme už niekoľko týždňov a práve v aktuálnej fáze uvoľňovania opatrení, kedy už nie je povinné nosenie rúška na verejnosti, je dôležité myslieť a dbať na aktívnu ochranu či už pri cestovaní, v práci, u lekára v čakárni či hromadných podujatiach kde je väčšia koncentrácia osôb.

Spôsob ako aktívne chrániť seba a zároveň i ostatných predstavuje Maska silikónová s vymieňacím filtrom. Filtračný materiál silikónovej masky dosahuje účinnosť celkovej filtrácie 98,2%. Účinnosť bakteriálnej filtrácie je viac než 99%. Použitý silikónový materiál je rovnaký ako pri cumlíkoch pre deti, prilieha na tvár, nedráždi pokožku, je nepriepustný, bezpečný a pohodlný, čo je benefit oproti bežným maskám/respirátorom. Silikón je vhodný na použitie aj v potravinárstve s patentovanou technológiou zabezpečuje tesné priliehanie a tým vysokú úroveň ochrany, pohodlné nosenie a môže byť použitý opakovane. Filtračný prvok je tvorený 4 vrstvami filtračného a sterilizačného materiálu, čo zabezpečuje vysokú účinnosť filtrácie, jednoduchú montáž a opätovné použitie po sterilizácii a dezinfekcii.

Štvorvrstvová filtrácia účinne filtruje pevné častice zo zdrojov znečistenia ako sú výpary, baktérie a vírusy.

Prvá vrstva: antibakteriálna netkaná textília – sterilizácia, zabraňuje rastu baktérií, účinne zachytáva vlasy a chlpy, šupiny z pokožky a iné veľké častice.

Druhá vrstva: elektrostatická bavlna – duálna funkcia filtrácie a adsorpcie, blokuje mikro-hrubé častice, elektrostaticky adsorbuje veľmi jemné častice a má vyššiu kapacitu zachytávania prachu.

Tretia vrstva: N95, HEPA – účinná filtrácia veľmi jemných častíc veľkosti 0,3 mikróna, účinnosť 95%.

Štvrtá vrstva: netkaná textília – zabraňuje rastu baktérií.

Maska sa môže opakovane používať viac než 2 roky, filter je možné používať až celý mesiac. Počas epidémie ochorenia COVID-19 osoby, ktoré sú vystavené vplyvu vonkajšieho prostredia po dlhšiu dobu, sa odporúča meniť filter denne. U osôb, ktoré pracujú vnútri, resp. sú vystavené menšiemu pôsobeniu vonkajšieho prostredia, môžu meniť filter každých 3 – 5 dní.

Vysoká úroveň pohodlia
Maska je vyrobený z potravinárskeho silikónu, rovnakého materiálu, aký sa používa pri výrobe detských cumlíkov. Maska sa nedeformuje, je pevná, nevykazuje známky opotrebenia, nebledne, odolná voči korózii, odolná voči vysokým aj nízkym teplotám. Jemná a pohodlná, netoxická a bez pachov.


Plynulé dýchanie
Dostatočne prepúšťa vzduch. Vzduch preniká z prednej strany masky, čo umožňuje účinne znižovať odpor vzduchu pri rovnakom objeme ventilácie. Vďaka špeciálnej štruktúre elektrostatickej bavlny má maska vynikajúcu kapacitu na zachytávanie prachu a nízky odpor pri vetraní.


Nízke náklady - Šetrnejšie k životnému prostrediu
Bežná životnosť silikónovej masky je viac ako 2 roky, čo znižuje náklady na používanie. Blokovanie a rýchle vyprázdnenie jednosmerného ventilu zabraňuje sekundárnemu znečisteniu vo vnútri masky vydychovaným vzduchom. Účinne predĺžená životnosť filtračného prvku výrazne znižuje celkové náklady.

Ako si vybrať správnu ochranu tváre počas

Ako a prečo si umývať a dezinfikovať ruky?

Prevencia pred novým koronavírusom.

Facebook Zdrave stranky Video navody na youtube Zdrave stranky

27. 04. 2020
Ako si vybrať správnu ochranu tváre počas chrípkového obdobia

Počas najrôznejších druhov epidémií, predovšetkým v mestách, ochranné rúška predstavujú formu prevencie a slúžia predovšetkým najmä na ochranu pred infekčným ochorením.

Používanie ochranných rúšok sa môže na prvý pohľad javiť ako nenáročné. No ich správne používanie sa riadi niekoľkými zásadami a pravidlami, ktoré je nutné dodržiavať, čím možno zabezpečiť ochranu a fungovanie ochrannej pomôcky tváre.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vydala niekoľko pravidiel, kedy a ako je vhodne ochranné rúška používať.

Dostupné ochranné rúška >>

Kedy sa má používať ochranné rúško?

 • V prípade, že ste zdraví, používajte rúško vtedy, keď sa staráte o osobu s podozrením na vírus
 • Používajte ochranné rúško keď kýchate alebo kašlete
 • Efektívnosť pri používaní ochranného rúška možno dosiahnuť iba v kombinácii s umývaním rúk mydlom a vodou či dezinfekčnými prostriedkami na báze alkoholu
 • Dôležité je poznať správne zásady nosenia a likvidovania ochranného rúška

Zdroj: www.who.int

Dostupné ochranné okuliare >>

Okuliare a rukavice

Respiračné masky triedy FFP3, používané predovšetkým zdravotníckym personálom, predstavujú vybavenie, ktoré chráni práve používateľa pred ochorením. Nie sú určené pre bežné nosenie a ich nosenie, napríklad v meste, veľký význam nemá.

Medzi všeobecne platné pravidlá v prípade starostlivosti o nakazeného pacienta patrí pravidelné umývanie rúk, nosenie ochranných okuliarov a rukavíc. Práve ochrana rúškom znižuje riziko prenosu akejkoľvek infekčnej choroby. Spoločne s častým umývaním rúk je to najdostupnejší a zároveň jednoduchý variant, ako je možné znížiť nebezpečenstvo prenosu infekčnej choroby v domácnosti.

Ako používať ochranné rúško

Čisté ruky

Pred tým, než si ochranné rúško nasadíte použite dezinfekciu na báze alkoholu alebo si umyte ruky mydlom a vodou. Ruky je dôležité pred použitím rúška umyť alebo dezinfikovať, pretože môžu byť kontaminované. Pri nasadzovaní by malo byť rúško úplne čisté. Ideálnym postupom je si ruky umyť pod tečúcou vodou. Alternatívou v prípade nedostupnosti je práve dezinfekcia na báze alkoholu. Na rukách sa necháva zaschnúť, nezmýva sa.

Samotné rúško

Aplikovaním rúška si zakryjete nos a ústa. Je dôležité uistiť sa, že medzi rúškom a pokrývanou oblasťou tváre nevzniká žiadna medzera. Preferované sú rúška s kovovým pásikom v priestore okolo nosa. Úpravou tohto prvku ochranného rúška zabezpečíte jeho priliehanie a tesnenie spolu s väčším komfortom počas nosenia.

Dostupné ochranné rúška >>

Aplikácia rúška

Ochranné rúška fungujú na podobnom princípe ako filtre. Niektoré látky prepúšťajú a iné, príkladom môžu byť práve baktérie a vírusy, zachytávajú na svojom povrchu. Rúška sa tým pádom neodporúčajú nikdy chytať rukami. Pri neželanom dotyku z vonkajšej strany, je nutné si ruky opätovne umyť alebo dezinfikovať aby nedošlo k prenosu baktérií prostredníctvom kože.

Vlhké rúško stráca svoj význam

Ak je rúško príliš vlhké stráca svoje dôležité a filtračné vlastnosti. V takomto prípade už toto rúško patrí do koša. Zvlhnutie rúška môže nastať samotným dýchaním. Akonáhle je rúško vlhké treba ho vymeniť za nové. Ochranné rúška na jedno použitie nepoužívajte opakovane.

Po použití...

Rúško sa dáva dole pomocou gumičiek, prednej časti by sa človek nemal dotýkať. Následne opäť nasleduje proces dezinfekcie alebo umývania rúk mydlom a vodou. Ľudia by sa v čase chrípkových alebo iných epidémií nemali dotýkať svojej tváre. Aj keď ruky vyzerajú čisto, môžu byť kontaminované. Bacily sa do tela najľahšie dostávajú cez sliznice a tých je v tvárovej časti dosť, či už ide o ústa, nos alebo napríklad očné spojivky. Použité rúško stačí vyhodiť do bežného odpadkového koša.

Zdroj: www.science.hnonline.sk

Prevencia pred novým koronavírusom

Ako vzniká mozgová príhoda a ako jej predchádzať?

Pohybom k zdraviu
II.

Facebook Zdrave stranky Video navody na youtube Zdrave stranky

28. 01. 2020
Prevencia pred novým koronavírusom

Koronavírus (CoV) je rodina vírusov, spôsobujúcich ochorenie siahajúce od bežného prechladnutia až po závažnejšie ochorenia, ako je napríklad respiračný syndróm a ťažký akútny respiračný syndróm. Nový koronavírus (nCoV) je nový kmeň, ktorý nebol u ľudí predtým identifikovaný. Potvrdlio sa, že koronavírus sa prenáša medzi zvieratami a ľuďmi.

Designed by Freepik

Bežné príznaky infekcie zahŕňajú respiračné príznaky, horúčku, kašeľ a dýchacie ťažkosti. V závažnejších prípadoch môže infekcia spôsobiť zápal pľúc, závažný akútny respiračný syndróm, zlyhanie obličiek alebo dokonca smrť.

Štandardné odporúčania na zabránenie šírenia infekcie zahŕňajú pravidelné umývanie rúk, zakrývanie úst a nosa pri kašli a kýchaní, dôkladné varenie mäsa a vajec. Vyvarovanie sa úzkeho kontaktu s každým, kto má príznaky respiračného ochorenia, ako je kašeľ a kýchanie.

Designed by Freepik

Štandardné odporúčania WHO (Svetová zdravotná organizácia):

 • Ruky často čistite drhnutím rúk alebo použitím mydla na báze alkoholu
 • Pri kašľaní a kýchaní zakryte ústa a nos ohnutým lakťom alebo tkaninou - tkaninu ihneď vyhoďte a umyte si ruky
 • Vyhnite sa úzkemu kontaktu s každým, kto má horúčku a kašeľ
 • Ak máte horúčku, kašeľ a ťažkosti s dýchaním, vyhľadajte včas lekársku starostlivosť
 • Pri návšteve trhov s predajom zvierat, v oblastiach v ktorých sa v súčasnosti vyskytujú prípady nového koronavírusu, je nutné sa vyvarovať priamemu nechránenému kontaktu so živými zvieratami a povrchmi

Odpovede na otázky koronavírusu svetovou zdravotníckou organizáciou:

Jedná sa o rovnaký vírus, akým je vírus SARS?

Nie, koronavírus je z rovnakej rodiny vírusov ako SARS ale nie je to ten istý vírus.

Ako veľmi je nebezpečný koronavírus?

Podobne ako pri iných respiračných chorobách, infekcia 2019-nCoV môže spôsobiť mierne príznaky, vrátane nádchy, bolesti v krku, kašeľ a horúčka. Príznaky môžu byť ale i závažnejšie a mať za následok zápal pľúc alebo dýchacie ťažkosti. Zriedkavejšie môže byť choroba fatálna. Zdá sa, že starší ľudia a ľudia s už existujúcimi zdravotnými problémami (ako sú cukrovka a srdcové choroby) sú zraniteľnejšími.

Môže dôjsť k nakazeniu od domáceho miláčika?

Nie, v súčasnosti neexistuje žiadny dôkaz o tom, že domáce zvieratá, ako sú mačky a psy, boli nakazené alebo šírili vírus.

Je potrebné nosiť rúško na ochranu či prevenciu?

Nosenie rúška môže pomôcť obmedziť šíreniu ochorení dýchacích ciest. Samotné rúško však nezaručuje zastavenie infekcií a malo by sa kombinovať s ďalšími preventívnymi opatreniami vrátane hygieny rúk a dýchacích ciest.

Je bezpečné prijímať balíky z číny a ostatných nakazených oblastí?

Áno, je to bezpečné. Ľudia, preberajúci zásielku z týchto oblastí, nie sú vystavení riziku vzniku koronavírusu. Zo skúseností s inými koronavírusmi vieme, že tieto typy vírusov neprežívajú dlho na objektoch, ako listy alebo balíky.

Sú antibiotiká vhodé pre prevenciu a liečenie vírusu?

Nie, antibiotiká nie sú učinné proti vírusom, pôsobia iba na bakteriálne infekcie. Nový koronavírus je vírus, a preto by sa antibiotiká nemali používať ako prostriedok prevencie alebo liečby.

Zdroj: www.who.int

Ako a prečo si umývať a dezinfikovať ruky?

Ako vzniká mozgová príhoda a ako jej predchádzať?

Pohybom k zdraviu
II.

Facebook Zdrave stranky Video navody na youtube Zdrave stranky

13. 12. 2019
Ako vzniká mozgová príhoda a ako jej predchádzať?

Ako vzniká krvná zrazenina?

Fibrilácia predsiení je najčastejšou srdcovou arytmiou v kardiológii. Arytmia predsiení vzniká v ľavej predsieni srdca. Kým normálny úder srdca vzniká v jednom bode, v takzvanom uzle, pri arytmii predsiení tieto impulzy vznikajú na troch až štyroch miestach naraz, nekoordinovane a vlny elektrických impulzov sa v ľavej predsieni prelievajú, miešajú a nepravidelne sa prenášajú na komory srdca. V dôsledku nepravidelnej činnosti srdca môže dôjsť k vzniku krvnej zrazeniny v srdci, ktorá putuje zo srdca, najčastejšie do mozgu. Dochádza tak k upchatiu cievy v mozgu a k vzniku mozgovej porážky. Pri normálnom rytme srdca je činnosť srdcových komôr pravidelná a pokojná. Pri fibrilácii predsiení je ich činnosť veľmi nepokojná, chaotická.

Najčastejšie príznaky fibrilácie predsiení

U mladších ľudí sa fibrilácia predsiení častejšie prejavuje náhlym búšením srdca, celkovou slabosťou, niekedy až pocitom na omdletie. Srdce "beží" rýchlo a nepravidelne, akoby "preskakuje". Tento stav môže aj sám odznieť a nevyžaduje žiadnu liečbu, väčšinou však dovedie človeka k lekárovi, ktorý mu podá antiarytmikum (liek zastavujúce arytmiu) a ďalší záchvat fibrilácie sa opakuje napríklad až za dlhú dobu.

Srdcova aritmia

Naproti tomu u starších pacientov, ktorí sa už väčšinou so srdcom liečia (napr. vysoký krvný tlak, poruchy chlopní, ischemická choroba srdca - po prekonanom infarkte a pod.), môže prebiehať prvá fibrilácia predsiení úplne bez príznakov a môže ísť pritom o trvalú fibriláciu, ktorá chorého ohrozuje na živote. Deje sa to často, pretože výskyt tejto choroby stúpa s vekom a je teda u starších pacientov oveľa častejšie než v mladej populácii. Jednou z možností ako fibriláciu zachytiť sú pravidelné kontroly krvného tlaku, u lekára, v domácom prostredí možno využiť tlakomer s funkciou detekcie fibrilácia predsiení.

Ktorý prístroj dokáže detekovať predsieňovú fibriláciu srdca?

Poloprofesionálny tlakomer Rossmax X5BT, ktorý dokáže zmerať atriálnu fibriláciu AFib (fibriláciu predsieni), jednu z najčastejších príčin mozgovej mŕtvice, je tou správnou voľbou z hľadiska prevencie či kontroly. Automatický tlakomer dokáže zmerať túto príčinu už počas prvého merania. Detekuje všetky formy srdcových arytmií: bežnú arytmiu ARR (nepravidelný srdcový tep), fibriláciu predsiení AFib a predčasnú srdcovú kontrakciu PC.

PARR technológia

Zabráňte riziku vzniku kardiochémie a mozgovej príhody pomocou včasnej detekcie predsieňovej fibrilácie, predčasnej kontrakcie srdca, tachykardie a bradykardie. Srdcové poruchy potrebujú lekársku starostlivosť, a preto má prvoradú dôležitosť včasná diagnostika. Technológia PARR detekuje arytmiu počas pravidelných kontrolovaní krvného tlaku bez ďalších užívateľských zručností, interakcie užívateľa a predĺženého merania.

Detekcia predsieňovej fibrilácie (AFib)

Horné komory srdca (atria) bijú nepravidelne, väčšinou rýchlo namiesto toho, aby účinne presunuli krv do komôr. Tento stav súvisí s vyšším rizikom srdcových krvných zrazenín, mozgovej príhody, srdcového zlyhania a iných komplikácií súvisiacich so srdcom. Približne 10% - 20% pacientov trpiacich ischemickou cievnou mozgovou príhodou tiež trpí fibriláciou predsiení.

Detekcia predčasných kontrakcií srdca (PC)

Mimoriadne abnormálne srdcové tepy vzniknuté buď v predsieňach (PAC), v komorách (PVC) alebo v uzlinách srdcovej vodivosti (PNC). Tieto extra tepy narúšajú pravidelný srdcový rytmus, niekedy spôsobujú v hrudníku palpitácie (napríklad vynechané údery). Môžu sa vyskytnúť jednorazovo alebo opakovane. Ak nie sú spojené so stresom, sú citlivým ukazovateľom pre možnosť ochorenia srdca, teda zvýšené ischemické riziko mozgovej príhody PC.


Prevencia pred novým koronavírusom

Ako vzniká mozgová príhoda a ako jej predchádzať?

Pohybom k zdraviu
II.

Facebook Zdrave stranky Video navody na youtube Zdrave stranky

11. 12. 2019
Pohybom k zdraviu II.

Nedávno sme sa zamerali na cvičenie doma, ktoré zvládne takmer každý. Vždy je však lepšie okysličiť bunky čerstvým vzduchom, pozrieť sa ako sa mení príroda, alebo sa len tak prejsť. Chôdza je zdravá a jednoduchá aktivita, avšak vo vyššom veku už to tak stopercentne nemusí byť ako predtým.

Tak si môžeme pomôcť vhodnými pomôckami, dnes už pomerne často vídanými aj v našich uliciach. Dá sa o ne oprieť, v prípade potreby na ne aj sadnúť, odvezú nákup z obchodu alebo časopis a okuliare k najbližšej lavičke. Chodítka a rolátory sa stávajú pre mnohých so zníženou pohyblivosťou rovnako dôležité ako okuliare na čítanie. Pomôžu keď treba, pričom nezavadzajú keď ich netreba.

Napríklad nnáročnou pomôckou je jednoduché chodítko s dvoma kolieskami. Je určené na pomalý presun krok za krokom a jeho použitie je vhodné do interiéru alebo na krátke vychádzky. V prípade potreby sa dá posadiť na sedadlo chodítka a chvíľku si oddýchnuť. Oceľový rám zabezpečí potrebnú stabilitu a nastaviteľné rukoväte zasa pohodlné používanie. Jednoduchšou verziou tohto chodítka je typ bez koliesok a sedadla - je z ľahkého hliníka, dá sa výškovo nastaviť a stabilitu mu zaručujú protišmykové nadstavce.

Pri skúmaní širšieho okolia bydliska oceníte pohodlie pri používaní rolátora. Táto pomôcka má podľa typu tri alebo štyri kolesá. S oboma typmi sa jednoducho manévruje, sú ľahké, majú anatomické a výškovo nastaviteľné rukoväte.

Pri chôdzi rolátor poskytne oporu pre každého, komu sa samostatne kráča ťažko. Dá sa s ním trénovať chôdza po úraze a zabezpečí potrebnú pohybovú aktivitu aj pre seniorov. V prípade únavy, alebo počas debaty so známym, je možné využiť na oddych integrované sedadlo, alebo sa v stoji jednoducho zaprieť do rukovätí. Stabilitu v takomto prípade zabezpečí ručná brzda.

Rolátory dobre poslúžia aj pri bežných pochôdzkach – odvezú nákup alebo knihy z knižnice v integrovanej taške alebo košíku a po návrate sa dajú zložiť a jednoducho odložiť. Tak pozrite, ako by sa Vám mohlo lepšie kráčať.

Chôdza je najprirodzenejší pohyb pre človeka a podľa lekárov aj najzdravší. Posilňuje, čo má a nezaťažuje, čo nemá. Je dobré kráčať a je dobré chodiť von, mimo uzavretých priestorov. Aj krátka vychádzka mimo bytu osvieži myseľ, podporí krvný obeh a napomôže celkovej kondícii.

Čo však v zime? Keď chôdza nie je samozrejmosťou, ale aj keď nerobí problém, istotu každého kroku môže narušiť šmykľavý chodník v zime. Aj keď sa domovník snaží, ako sa dá, aj tak namrznutý povrch môže prekvapiť. Vtedy je fajn, keď sa na topánky dajú ochranné protišmykové prostriedky. Vraj je účinná aj ponožka zvonku na topánke, ale kto by ju potom sušil? Možno lepšie je hneď vyskúšať
protišmykové návleky na obuv (mačky) – je možné ich použiť na všetky typy topánok, okrem vysokých opätkov. Návleky sú z gumy a na spodnej strane majú silikónové výstupky, ktoré zabraňujú pošmyknutiu na zimných cestách a chodníkoch. K dispozícii sú tri veľkosti návlekov od 36 do 41, od 39 do 44 a od 45 do 48.

Tri veľkosti postačia na uvedené čísla topánok – návleky sú pružné a po natiahnutí na špičku sa prispôsobia topánke.

A ak je treba nosiť palicu alebo francúzsku barlu, v zime je nenahraditeľným pomocníkom protišmykový nadstavec. Má päť hrotov z ocele, ktoré sa v prípade, že je sucho dajú sklopiť a palicu alebo barlu je možné použiť bežným spôsobom. Možno aj tá palica, ktorú v lete netreba, poskytne v zime väčší pocit istoty, keď sa dá o ňu oprieť. Veľa ľudí dnes nosí paličku skladaciu – v praktickom obale zložená na päť častí môže čakať na svoju príležitosť v taške a keď je človek unavený, tak ju vyberie, zloží za pár sekúnd a použije v prípade potreby. Každý krok sa počíta.

Veľa zdravia s našimi pomôckami.
Naše BENEFITY pre VÁS

 • Ku každému nákupu DARČEK pre potešenie :-)
 • NAJLACNEJŠIA doprava od 2,40 Eur pri nákupe do 50 Eur.
 • DOPRAVA ZDARMA pri nákupe nad 50 Eur.
 • KVALITNÉ produkty pre oporu vášho zdravia.
 • Veľké zásoby pre OKAMŽITÉ ODOSIELANIE.
 • DORUČENIE do 24hod. pri objednávke do 13h.
 • Osobný ODBER vo výdajni v Žiline, aj na lekársky poukaz.
 • Online chatové PORADENSTVO a telefonicky na BEZPLATNOM
  čísle 0800 111 863 pon-pia 07-15:30 h.
 • Jednoduché a rýchle VYBAVENIE reklamácie.
 • Video NÁVODY a články s riešeniami pri zdravotných obmedzeniach.
 • 100% GARANCIA spokojnosti pre Vás.

Vianočné darčeky nielen pre rodičov

5 darčekových VYCHYTÁVOK pre rodičov a starkých Pravidelne cvičiť a zdravo sa stravovať. Alebo ako si naplniť novoročné predsavzatia.

6 výživných DARČEKOV pre VYVÁŽENIE ZDRAVIA
5 skvelých DARČEKOV pre AKTÍVNE ZDRAVIE

Facebook Zdrave stranky Video navody na youtube Zdrave stranky

28. 10. 2019
5 darčekových VYCHYTÁVOK pre rodičov a starkých

Sviatky sú pred dverami a pred nami zasa každoročná dilema, čím potešiť rodičov alebo starkých. Najmä ľudia vo vyššom veku pociťujú fyzickú námahu pri dennej hygiene, či ich bolia kĺby, alebo paže či chrbát. Poďme sa spolu pozrieť na päť obľúbených vychytávok pre ľahší deň, ktoré uľahčia a spríjemnia život vašich najbližších.

1. Dajú sa obliecť ponožky bez zohnutia?

Každý z nás zažil niekedy ráno pocit stuhnutosti celého tela, keď aj vstať z postele je náročné a tým nemyslíme len kvôli pracovným povinnostiam. Vekom chrupavky vysychajú, svaly sa skracujú a sú slabšie. Inokedy nás po záťaži bolí chrbát alebo nohy a tento pocit sa objavuje tým častejšie, čím viac rokov pribúda.

Obúvanie ponožiek sa môže stať hračkou s navliekačom ponožiek. Táto praktická pomôcka umožní natiahnuť si ponožky bez zohýbania a bolesti – jednoducho v sede natiahnete na navliekač ponožku a pomocou dvoch dlhých šnúrok si ho aj s ponožkou obujete. Mimochodom, tento navliekač je bestsellerom medzi kompenzačnými pomôckami pre domácu starostlivosť nielen pre seniorov. Pomáha pri každom fyzickom obmedzení, pri bolestiach, stuhnutosti alebo nadváhe.

2. Ako si umyť chrbát, keď naň nedočiahneme? A čo nohy v sprche?

Perfektný pocit čistoty miluje každý z nás. Niekedy sme však pri hygiene limitovaní - boľavé kĺby alebo chrbtica, stuhnutosť svalov nám nedovoľujú vykonať potrebné úkony. A na tele sú aj miesta, kde jednoducho nedočiahneme ak nemáme kĺby extrémne ohybné. Kto si vie pohodlne sám umyť chrbát bez rôznych úklonov či záklonov?

Ak zvolíte na každodenné umývanie celého tela hubku s predĺženou rúčkou, chrbát ale i nohy si umyjete hravo. Rúčka hubky je dostatočne dlhá a pevná, odolná aj pri pravidelnom používaní.

3. Ako si nakrémovať a vymasírovať chrbát svojpomocne?

A keď je chrbát pekne umytý, zaslúži si trochu zvláčniť dennou dávkou telového mlieka. Na to nielen seniorom poslúži aplikátor telového mlieka s predĺženou rúčkou. Opäť zvládnete hygienu bez námahy a navyše si môžete pri natieraní chrbát aj jemne premasírovať masážnymi zakončeniami hlavice aplikátora. Do aplikátora môžete pridať akýkoľvek typ telového mlieka, podľa toho, či potrebujete pokožku zjemniť, hydratovať, alebo napríklad vymasírovať chladivým gélom.

Aplikator teloveho mlieka

4. Dlhé vlasy alebo slabá motorika rúk - ako si ich učesať?

Učesanie vlasov v zadnej časti hlavy môže robiť problém najmä starším ľuďom. Hrebeň s dlhou rúčkou ho pomôže pohodlne vyriešiť. Vlasy si prečešete bez namáhania, jednoducho, akoby ste si česali postrannú cestičku. Nešmykľavá ergonomicky tvarovaná rúčka zaručí, aby hrebeň nevypadol z ruky. Ideálne pre seniorov so zhoršenou motorikou.

5. Ako si ostrihať nechty s presnou ľahkosťou?

A ako na ostrihanie nechtov na rukách či nohách, ak menej poslúchajú prsty - či sú málo ohybné alebo sa zhoršuje jemná motorika? V tomto prípade s jemnými nožničkami alebo maličkým cvakátkom nepochodíme. Riešením sú klieštiky na nechty s ergonomickým a hrubším úchopom. S pevnou a dostatočne veľkou rukoväťou ľahšie uchopíte samotný necht a budete mať väčšiu istotu a stisk pri samotnom zastrihnutí do požadovaného tvaru a dĺžky.

Kliestiky s velkym uchopom

Ak je funkcia jednej ruky obmedzená, je potrebná obsluha jednou rukou. V tomto prípade je namieste pre ľahkú starostlivosť o nechty multifunkčný zastrihávač nechtov s prísavkami:

 1. drží bezpečne na doske stola
 2. lupa pripevnená magnetom štyrikrát zväčší nechty pre presné zastrihnutie
 3. veľkou pákou sa ľahko nechty zastrihnú
 4. pevným pilníkom sa nechty zabrúsia
 5. nakoniec sa zakrivenou špičkou pilníka vyčistí priestor pod nechtom


Krásne dni s produktami nielen pre seniorov vám prajú Zdravé stránky.


23. 10. 2019
6 výživných DARČEKOV pre VYVÁŽENIE ZDRAVIA

"Sme" to, čo jeme. Kvalitná potrava vyživuje, buduje a posilňuje, dodáva energiu, vytvára vhodné prostredie pre život. Zdravie si nekúpime v zázračnej tabletke. Doprajme si dávku zdravia z prírody.

1. ESI Aloe Vera čistá šťava 1000 ml

Aloe je rastlina, ktorú obdivovali už dávne civilizácie a rokmi jej prisúdili punc legendárnosti. Prvá písomná zmienka o účinkoch Aloe sa nachádza na hlinených doštičkách z obdobia vlády sumerského kráľa Arkada zo 4. tisícročia p. n. l. Traduje sa, že za svoju krásnu pleť vďačila kráľovná Kleopatra prípravkom z Aloe. Vo svojej praxi ju používal aj slávny grécky lekár Hippokrates žijúci v 5. až 4. storočí p. n. l.

Aloe Vera ESI je pestovaná v Mexiku, bez použitia chemických látok. Aloe šťava ESI je získavaná priamo z čerstvej dužiny krájanej ručne. Spracovávaná za studena, nepasterizovaná, bez pridania cukru a farbív. Šťava z nej je vyrobená jedinečným spôsobom, v ktorom sa zlučujú optimálne vlastnosti vnútornej časti listu (bez aloínu) a čistého gélu obsiahnutého vo vnútri rastliny. Produkty Aloe Vera ESI vlastnia certifikát CERTIQUALITY.

Aloe vera ESI cista

Benefity

 • pomáha zvyšovať imunitu
 • pomáha udržiavať zdravé črevá a tráviaci trakt
 • pomáha pri rôznych kožných problémoch
 • priaznivo vplýva pri únave
 • priaznivo vplýva pri cukrovke
 • pomáha regulovať ženský menštruačný cyklus
 • pri mnohých kožných problémoch

Kvalita

 • čistá forma šťavy - neriedená vodou
 • produkty Aloe Vera ESI vlastnia certifikát CERTIQUALITY
 • 100% čistý produkt vyrobený z rastlín pestovaných bez použitia pesticídov a chemických hnojív
 • potvrdený vysoký obsah mukopolysacharidov (7000 mg/l)
 • vyrobené podľa prísnych kritérií ISO 9001 (kontrola kvality a obsahu aktívnych zložiek)

Zloženie: čistá šťava z Aloe Vera (Aloe Vera Barbadensis Miller) 99,8%, kyselina citrónová (regulátor kyslosti), benzoán sodný, sorban draselný (konzervačné látky).

Viac


2. ESI Aloe Vera so sťavou z čučoriedok a medom 1000 ml

Vďaka svojej sladkej chuti je táto kombinovaná šťava s medom veľmi obľúbená.

Čučoriedka pôsobí ako antioxidant, podporuje cievny systém, pomáhá udržovať zdravé oči a priaznivo vplýva na sliznicu žalúdka a tenkého čreva.

Stava Aloe vera ESI s medom a cucoriedkou

Zloženie: čistá šťava z Aloe Vera (Aloe Vera Barbadensis Miller) 94%, med 5,7%, koncentrovaná šťava z čučoriedok (Vaccinium myrtillus) 0,26%, kyselina citrónová (regulátor kyslosti), benzoán sodný, sorban draselný (konzervačné látky).

Viac


3. Ajurvédska náhrada kávy AŠVAGANDHA - podpora energie 100g

ZLATÝ DÚŠOK je chutný a zdraviu prospešný rozpustný kávovinový nápoj bez kofeínu, vyrobený z kvalitných surovín - čakanky, jačmeňa a raže. Je výbornou náhradou kávy, skvele chutí a pre svoje účinky je vhodný na dlhodobú konzumáciu. Za svoj prínos pre organizmus vďačí čakanke a extraktu z bylín vysoko cenených tradičnou ajurvédskou medicínou.

Nápoj obsahuje extrakt z rastliny Withania somnifera - ASHWAGANDHA, ktorá prispieva k optimálnej mentálnej a kognitívnej aktivite, podporuje kardiovaskulárny systém a relaxáciu. Jej koreň podporuje tvorbu energie a má adaptogénne vlastnosti.

Ajurvedska nahrada kavy Asvagandha

Benefity AŠVAGANDHI

 • prispieva k mentálnemu zdraviu a relaxácií
 • podporuje kardiovaskulárny systém
 • prispieva k optimálnej kognitívnej i mentálnej aktivite
 • koreň tejto rastliny má priaznivý vplyv na pleť, tvorbu energie, odolávanie organizmu voči stresu
 • jej koreň má adaptogénne vlastnosti
 • podporuje dýchacie cesty a má omladzujúce účinky
 • priaznivý vplyv koreňa je potvrdený i na reprodukciu

Benefity Čakanky

 • podporuje trávenie
 • priaznivo pôsobí na činnosť pečene
 • priaznivo pôsobí na činnosť srdca a ciev
 • podporuje znižovanie váhy a kontrolu hmotnosti
 • podporuje zdravie kostí a kĺbov

Zloženie: sušený extrakt z praženého jačmeňa, praženej raže a praženej čakanky, extrakt z rastliny Withania somnifera (Ashwagandha) 3 g. 1 g extraktu je vyrobený zo 7 g rastliny.

Spôsob prípravy: 1-2 kávové lyžičky zmesi nasypeme do šálky a zalejeme horúcou, nie vriacou vodou.
Dávkovanie: 1 šálka maximálne 4x za deň

Viac


4. Ajurvédska náhrada kávy BRAHMI - podpora pamäte a mentálneho zdravia 100 g

ZLATÝ DÚŠOK je chutný a zdraviu prospešný rozpustný kávovinový nápoj bez kofeínu, vyrobený z kvalitných surovín - čakanky, jačmeňa a raže. Je výbornou náhradou kávy, skvele chutí a pre svoje účinky je vhodný na dlhodobú konzumáciu. Za svoj prínos pre organizmus vďačí čakanke a extraktu z bylín vysoko cenených tradičnou ajurvédskou medicínou.

Nápoj obsahuje ektrakt z rastliny Bacopa monnieri - BRAHMI, ktorá podporuje zlepšovanie pamäte, psychické zdravie, poznávacie funkcie a priaznivo vplýva na funkcie žlčníka.

Ajurvedska nahrada kavy Brahmi

Benefity BRAHMI

 • prispieva k zlepšeniu pamäte
 • podporuje psychické zdravie a poznávacie funkcie
 • prispieva k normálnej funkcii žlčníka

Benefity Čakanky

 • podporuje trávenie
 • priaznivo pôsobí na činnosť pečene
 • priaznivo pôsobí na činnosť srdca a ciev
 • podporuje znižovanie váhy a kontrolu hmotnosti
 • podporuje zdravie kostí a kĺbov


Zloženie: sušený extrakt z praženého jačmeňa, praženej raže a praženej čakanky, extrakt z rastliny Bacopa monnieri (Brahmi) 3 g. 1 g extraktu je vyrobený z 13 g rastliny.

Viac

5. Ajurvédska náhrada kávy GARCINIA - podporuje chudnutie 100 g

ZLATÝ DÚŠOK je chutný a zdraviu prospešný rozpustný kávovinový nápoj bez kofeínu, vyrobený z kvalitných surovín - čakanky, jačmeňa a raže. Je výbornou náhradou kávy, skvele chutí a pre svoje účinky je vhodný na dlhodobú konzumáciu. Za svoj prínos pre organizmus vďačí čakanke a extraktu z bylín vysoko cenených tradičnou ajurvédskou medicínou.

Nápoj obsahuje extrakt zo šupiek ovocia Garcinia cambogia - GARCÍNIA, ktorý priaznivo vplýva na kontrolu hmotnosti, potláča pocit hladu a navodzuje pocit sýtosti.

Ajurvedska nahrada kavy Garcinia

Benefity GARCINIE

 • navodzuje pocit sýtosti
 • znižuje chuť do jedla
 • pomáha k udržaniu normálnej telesnej hmotnosti

Benefity Čakanky

 • podporuje trávenie
 • priaznivo pôsobí na činnosť pečene
 • priaznivo pôsobí na činnosť srdca a ciev
 • podporuje znižovanie váhy a kontrolu hmotnosti
 • podporuje zdravie kostí a kĺbov


Zloženie: sušený extrakt z praženého jačmeňa, praženej raže a praženej čakanky, extrakt zo šupiek ovocia Garcinia cambogia 6 g. 1 g extraktu je vyrobený zo 6 g šupiek ovocia.

Viac

Želáme vám dobrú chuť a na zdravie.1 | 2 | 3