Podávanie a presúvanie predmetov0,-
55,-
0
55
0
55
67x4914f24v5t53k