Podávanie a presúvanie predmetov0,-
55,-
0
55
0
55
kmg5mpguttb1hvar