Podávanie a presúvanie predmetov0,-
55,-
0
55
0
55
ce0tukqk2v4tx5h3