Písanie a čítanie0,-
25,-
0
25
0
25
n25batkwg21edneb