Písanie a čítanie0,-
18,-
0
18
0
18
hsss4gjgsxbtugp7