Písanie a čítanie0,-
18,-
0
18
0
18
ca61hqqe98pr8e4s