Písanie a čítanie0,-
17,-
0
17
0
17
ngp9fbg59ap4v03w