Písanie a čítanie0,-
18,-
0
18
0
18
up2m39t6bk4uf9cm