Písanie a čítanie0,-
18,-
0
18
0
18
mt1hsf2qstw44v4e