Písanie a čítanie0,-
18,-
0
18
0
18
6pmuajucamh02x0n