Písanie a čítanie0,-
17,-
0
17
0
17
7jxwreuah6302g1m