Písanie a čítanie0,-
17,-
0
17
0
17
fs22atr18nc9dr2g