Písanie a čítanie0,-
18,-
0
18
0
18
d1u6k9tdxwgkghkn