Písanie a čítanie0,-
17,-
0
17
0
17
cjg3t8qtvthrhecr