Písanie a čítanie0,-
17,-
0
17
0
17
5s4pdhfub354ma9m