Písanie a čítanie0,-
17,-
0
17
0
17
x3rwv64jg86n72rq