Písanie a čítanie0,-
17,-
0
17
0
17
ctf6b5pb71d7xarv