Bandáž zápästná0,-
29,-
0
29
0
29
7kkx7snrvuv89fm1