Transfúzne súpravy0,-
3,-
0
3
0
3
4xvxn7u68777phnc