Aplikácia liečiva, výživy, kyslíka0,-
6,-
0
6
0
6
h4ef3r96s4q82eq3