Aplikácia liečiva, výživy, kyslíka0,-
6,-
0
6
0
6
86w1ffavsw99texx